Nya låtar från Equmenia Ton till fastan

Tiden mellan askonsdagen och påskdagen är inom den kristna traditionen en fasteperiod. Det innebär att, under en begränsad tid avstå från något, för att istället söka Gud. Det kan t.ex. handla om att avstå från sociala medier, tv-serier, fotboll eller någon annan distraktion, för att ge plats åt Gud att verka i ditt liv. 

I samband med fastan 2024 släpper Equmenia Ton två låtar som är tänkta som en hjälp in i denna period. Sången Vid dina fötter är en bön om att vi under fastan skall få lägga ner hela våra liv, både glädje och sorg, skratt och tårar inför Jesus. 

Nattens vila är en bön och en vägledning in i en böneform som kristna bett i hundratals år. Bönen kallas för examen. Bönen ber man på kvällen som en enkel återblick på dagen som gått. Den består av tre delar. Den börjar med att man öppnar sig för Jesus och försöker se vart man mött honom under dagen. Sedan fortsätter bönen med att man får lägga av sig det som tyngt en under dagen, lägga bördan på Jesus axlar. Den sista delen innebär att man på nytt får överlåta sig till Jesus, den uppståndne Guden innan man går in i nattens vila.  

Förhoppningen är att dessa två låtar skall hjälpa dig att i bön, ännu tydligare få syn på Jesus i ditt liv under fastan.