Publicerat 

Regionstämma

19 oktober är det dags för Equmenia Västs regionstämma i Equmeniakyrkan Herrljunga!

ANMÄL DIG HÄR

Det kommer bli en strålande dag där vi tillsammans beslutar om Equmenia Västs framtid. Mer information om tider och vad som händer under dagen kommer inom kort.

HANDLINGAR

Regionstämma equmenia väst 2019 i Herrljunga 19 okt

Equmenia väst – Verksamhetsplan 2020

Årsbokslut Equmenia Väst 2018 undertecknat inkl revisionsberättelse

Bilaga II — Revisionsberättelse

Bilaga III — Stadgar för Equmenia Väst efter regionstämman 2014

Bilaga IV – Budget 2020

VAR MED OCH PÅVERKA!

Du kan vara med och påverka det som händer i regionen på flera olika sätt. Under själva stämman så kommer du självklart att kunna påverka det som händer. Lägga förslag och rösta på det du tycker är viktigt.

Men det går också att i förväg skicka in förslag på om man har någon särskild idé på vad regionen ska satsa på. Det kallas också att skriva en motion. Motioner kan skickas in av föreningar eller av enskilda medlemmar i Equmeniaföreningar.

Enligt Equmenia väst stadgar ska motioner skickas till styrelsen senast två månader före regionstämman, alltså 6 augusti. Men det står också att om det kommit in något senare än så kan styrelsen välja om de vill lyfta det på stämman.

Hur skriver man en motion?

Ja, egentligen behöver man inte skriva på något särskilt sätt. Det viktiga är att man beskriver vad man vill säga och vad man vill att regionstämman ska besluta. Här tillhandahåller vi en motionsmall

Skicka ombud!

Alla Equmeniaföreningar i regionen får skicka ombud. Hur många ombud man får skicka från sin förening beror på hur många medlemmar man har.

Till regionstämman får föreningarna i regionen skicka följande antal ombud:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

 Men självklart kan ni skicka med fler personer även fast de inte är ombud!