Tvärtom-kväll

Tävla i att hoppa kortast + vik ett flygplan med fötterna + sjung karaoke med text och melodi från olika sånger = en skrattfest!

Tidsåtgång
30-60 min, 1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
8-12 år, 13-17 år
Kategori
Lekar och spel

Skratt är bra! Och en kväll där ni gör allting fel eller tvärtom slutar garanterat i skratt. Möjligheterna är förstås oändliga men här är några förslag på lekar och aktiviteter till ett tvärtom-program:

 • Tävla i att hoppa kortast
 • Tävla i att gå kortast sträcka med ögonbindel
 • Gå baklänges i en hinderbana, 
 • Frågesport! Men det gäller att svara ja när det ska vara nej och nej när det ska vara ja. En alternativ (ev. svårare) variant kan vara att deltagarna inte får svara med ja eller nej alls.
 • Gör tvärtom i leken ”Simon says/Simon säger”.
 • Felografi ”städer som inte är huvudstäder”. Ledaren listar upp olika länder, deltagarna ska säga en stad som inte är huvudstad.
 • Baklängeshistoria: berätta en rolig historia med poängen först. Berätta t ex en klassisk saga baklänges, spela ett drama baklänges eller gestalta en bibeltext med händelserna baklänges.
 • Baklänges diktamen: stava ord baklänges.
 • Lek blindbock, fast baklänges
 • Felräkning. Matematikfrågesport där deltagarna ska hitta felen i uträkningarna. T ex 3+5=15 (+ är ×)
 • Spela pingis med fel hand 
 • Vik ett flygplan med fötterna
 • Lek rita-gissa-spring med fel hand 
 • Lek baklängeskurragömma, också kallad t.ex. Sardinen. En person gömmer sig. Alla andra letar och gömmer sig tillsammans när de hittar den som gömt sig.
 • Sjung karaoke med text och melodi från olika sånger
 • Skala t.ex. ett äpple med otippade verktyg. En ledare lägger ut en massor med olika objekt och verktyg. Deltagaren väljer verktyg och får därefter veta om uppgiften: att de ska skala ett äpple. Den som blir klar först vinner.
 • Chiffer kan ses som en typ av felstavning. Skapa och lös chiffer genom att förskjuta bokstäverna i alfabetet i t.ex. ett bibelord. Kanske kan det vara en del andakten?

Källa

Amanda Lundbäck, ungdomsledare i Nybrokyrkan i Falun, har bidragit med denna idé.