Orättvis femkamp

Olikheterna i världen är många och det vi tar för givet inte är självklart. Denna femkamp kan introducera ett samtal om orättvisor.

Tidsåtgång
30-60 min, 1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Internationellt, Lekar och spel, Prata

Denna övning är en bra introduktion till att prata om olikheter i världen och att det vi tar för givet inte är självklart.

Deltagarna tävlar individuellt och det handlar om att få så många poäng som möjligt. Deltagarna blir innan tävlingen tilldelade en siffra: 0 eller 1. Före varje tävlingsmoment går du igenom reglerna tydligt. Reglerna för deltagare med siffrorna 0 respektive 1, skiljer sig mycket ifrån varandra. 0:orna har alltid sämre förutsättningar att vinna än vad 1:orna har. Du ska inte låtsas om att lagen får olika förutsättningar, utan presentera reglerna som helt naturliga.  

Vad du behöver

  • Bowlingklot
  • Tennisboll
  • PET-flaskor
  • Leksaksbilar
  • Snören
  • Hinkar
  • Skedar
  • Skålar
  • Lunch/fika
  • Papper och pennor

Så här går det till

Övningen inleds med att varje deltagare får dra en lapp ur en korg. På lappen står antingen siffran 0 eller siffran 1. Av tio deltagare, ska endast två kunna få siffran 1. Ett alternativ till lottningen är att dela ut roller till deltagare du själv har bestämt. Kanske kan det finnas en poäng med att de starkare personligheterna i gruppen, får pröva på att vara en 0:a, och att de svagare får vara nummer 1. På så sätt kan övningen också fungera som en gruppdynamisk övning. När alla deltagare har fått en siffra, berättar du att de alla ingår i en tävling där de ska delta i fem olika moment.  

Bowling
Skapa en bowlingbana genom att ordna tomma petflaskor i en trekant med spetsen mot banan och basen mot väggen. Markera platsen att kasta på ett lagom avstånd. 1:orna får sedan börja att spela bowling med fotboll som bowlingklot. Därefter är det 0:ornas tur, de får då göra samma sak, men med en tennisboll.  

Stolstafett
I detta moment tävlar 0:orna respektive 1:orna i varsitt lag. Tävlingen går ut på att varje lag ska förflytta hela sitt lag från en punkt till en annan utan att nudda golvet. Till sin hjälp har lagen ett antal stolar. 1:orna får varsin stol plus två extra, men 0:orna får så få att de knappt får plats, trots att de får trängas ordentligt. Antalet stolar beror alltså på hur många 0:orna är. På given signal ska alltså lagen med hjälp av stolarna förflytta sig på stolarna från en sida av rummet till en annan. Alla medlemmar i det segrande laget får 5 poäng var. 

Hämta saker
Ge varje deltagare en lista på 10 olika föremål, tex. en svart strumpa, ett levande djur, ett bananskal, en bok, ett löv, en halsduk och en ballong. På 1:ornas listor ska det stå föremål som är lätta att hitta, men på 0:ornas listor står betydligt svårare saker. Anpassa därför listornas innehåll utifrån den miljö ni befinner er i. Varje hittat föremål ger en poäng.  

Lunch-/fikapaus

Bryt halvvägs, genom att berätta att det är dags för lunch eller fika. 1:orna får ta plats vid ett fint dukat bord med vikta servetter, ljus och glas på fot. De passas sedan upp av servitörer samt får massage och glass. 0:orna får sätta sig på en filt på golvet. De får 2 knäckebröd och en skål med vatten att dela på.  

Bilrace
Ge varje deltagare ett snöre med en leksaksbil fastknuten i ena änden, och en penna i andra. Tävlingen blir orättvis genom att ge 0:orna längre snören än 1:orna. Placera alla bilar på en markerad startlinje på ett bord eller på ett golv. På given signal är det deltagarnas uppgift att snurra in snöret genom att snurra på pennan. Den vars leksaksbil blir insnurrad snabbast vinner 10 poäng.  

Vattenstafett
I denna övning tävlar 1:orna i ett lag, och 0:orna i ett lag. Placera ut två vattenfyllda hinkar bredvid varandra. En bit därifrån ställer du två tomma hinkar. 1:orna tilldelas varsin djup tallrik, 0:orna varsin sked. 1:orna ställer upp sig vid en tom hink, 0:orna vid den andra. På tid är det sedan dags att flytta vattnet från den fyllda hinken till den tomma. Detta kan deltagarna göra genom att springa mellan hinkarna och flytta vattnet med hjälp av antingen en tallrik eller en sked. Efter några minuter är tiden ute. Då mäter du varje lags vattenmängd med ett litermått. Alla deltagare i det vinnande laget får sedan 10 poäng var.  

Reflektion

Efter övningen är det väldigt viktigt att ta sig tid för ett samtal, där deltagarna får berätta sina upplevelser av övningen. Hur kändes det att vara en 1:a, respektive 0:a? Diskutera olika reflektioner, reaktioner och frustrationer. Låt alla deltagare få möjlighet att prata och säga sina åsikter. Därefter funderar ni tillsammans på om, och i så fall hur, de här lekarna har med verkligheten att göra. Finns det 0:or och 1:or i världen på riktigt? Kan man i så fall välja om man vill vara en 0:a eller en 1:a, eller vem bestämmer det?

Berätta sedan att det finns rika och fattiga i världen, och att många fler människor är fattiga än rika. Om vi är fattiga eller rika eller var i världen vi blev födda, är ingenting vi själva har kunnat välja, utan det är en lott vi har blivit tilldelade. Självklart kan saker och ting ändra sig under livets gång, att en rik människa kan bli fattig, och att en fattig människa kan bli rik. I vilket fall föds vi med olika förutsättningar att bli rika respektive fattiga. Vi får därmed också olika förutsättningar att vinna och delta i livets olika moment. Fundera sedan tillsammans på vilka orättvisor som finns i världen idag samt vilka orättvisor som har belysts genom ovanstående tävlingsmoment. 

Anpassning

Grenarna som är listade här är förslag. Självklart kan du utforma grenarna på ett sätt som passar just din verksamhet eller åldersgrupp. Skulle du vilja genomföra övningen på t.ex. ett puls-läger eller liknande, kanske du skulle kunna använda dig av vanliga bollsporter, men förändra regler och förutsättningar. På samma sätt skulle du också kunna ”scoutanpassa” tävlingsmomenten och på så sätt bredda femkampens användningsområden. 


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.