Ekonomiskt stöd

I Equmenia Svealand värdesätter vi alla ledare i vår verksamhet och önskar vara en gemenskap utan att en ekonomisk situation utgör ett hinder. Vi vill kunna hjälpa till och stötta varandra. Genom att medel testamenterats till region Svealands barn- och ungdomsarbete har denna fond upprättats.

Vem kan söka?
Både ledare och medlemmar i godkänd equmeniaförening kan söka bidrag. Då en medlem söker ska ansökan gå via en ledare i den lokala equmeniaföreningen. Om en ledare söker ska ansökan undertecknas av annan ledare eller representant för föreningens styrelse. Bidraget söks av enskild person, inte som hel patrull eller grupp.

Till vad kan man söka?
Bidraget kan sökas till någon form av ledarutbildning eller fortbildning. Utbildningen måste vara inom de områden som Equmenia bedriver verksamhet och i samklang med Equmenias visioner och med en koppling till kristen tro.

För mer information hur ansökan går till gå in på följande länkar:

Bidragsansökan

Riktlinjer Bidragsansökan