Styrelse och stag

Den regionala styrelsen består av ideellt engagerade, som tillsammans arbetar med regionens gemensamma syfte, mål och verksamhet.
I styrelsen pratar man om hur man kan hjälpa till om det blivit bekymmer i någon grupp, och drömmer om vad man skulle vilja hända i framtiden.

Styrelsen tar också beslut om hur man ska komma dit.

Kontakt Regionstyrelsen

Ordförande
Kajsa Norin, Örebro
Kontaktuppgifter till styrelsen:
hiomiohana@gmail.com
076-141 22 12

Vice Ordförande, Magdalena Dammström, Eskilstun

Ledamot, Carl Sundler, Karlskoga

Ledamot, Anna-Ida Sjödin, Årjäng

Ledamot, Emilia Sundler, Karlskoga

Kontaktuppgifter Scoutstaget

Sammankallande, Frida Avén
wildscout@live.se, 073-159 13 39

Emil Fröjdhammar, Sala
frojdhammar_emil@hotmail.com
070-389 86 72

Magdalena Dammström,Eskilstuna
magdalena.dammstrom@gmail.com, 073-989 46 15

Lotta Wignell, Årjäng
lotta.wignell69@gmail.com
070-322 47 84

Valkommittén

Vi söker personer till regionens Valkommitté