Om Equmenia Stockholm

Equmenias regionala organisation består av föreningar som samarbetar för barn och ungas bästa.
Vi är en gemenskap som hålls samman av en demokratisk vald styrelse av ideella och regionalt anställda.

Tillsammans formar vi mötesplatser för barn och unga där vi växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Regionsanställdas uppgift är att stödja och utveckla de lokala föreningarnas verksamhet, ledarskap och organisation samt uppmuntra samarbetet mellan föreningar.
Dessutom samverkar regionen med andra regioner samt med det nationella arbetet för att tillsammans på bästa sätt finna vägar för utveckling.

Varje Equmeniaregion är en egen organisation men står i nära samarbete med Equmeniakyrkan regionalt.

Vad är Equmenia Stockholm?
Equmenia är Sveriges största kristna ungdomsorganisation med föreningar från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Som ett mellansteg mellan riksorganisationen och lokalföreningarna finns sju stycken regioner. En av dem är Equmenia Stockholm som består av 36 lokalföreningar i Region Stockholm, några kommuner i Region Uppsala samt Region Gotland.

Varför finns Equmenia Stockholm?
Regionen består av lokalföreningarna och blir det ni gör den till. Regionspersonalen och de ideella på regional nivå finns till för er som lokalföreningar och bedriver sin verksamhet på uppdrag av er. Vår främsta uppgift är att samordna lokalföreningarna och erbjuda er det stöd ni behöver.

Exempel på vad vi i regionen kan göra:

• Samordna lokalföreningarna – Vi kan hjälpa er att knyta kontakter med nya föreningar, förmedla kontakt med sådana som kan hjälpa till med sådant ni inte klarar själva.

• Marknadsföring – Om ni har ett evenemang eller ett möte av något slag som ni vill bjuda in till så hjälper vi jättegärna till att sprida det till andra.

• Stöd till ledare – Vi kan hjälpa till med ledarutbildning genom att komma ut till er lokalförening och hålla i någon av Equmenias utbildningar men vi bjuder också regelbundet in till olika utbildningar och andra former av ledarvård som arrangeras av regionen.

• Hjälp att driva evenemang – Ibland kan det finnas bra idéer till evenemang som man inom lokalföreningen inte har tillräckligt med ideella för att driva, då kan regionen hjälpa till att dra i evenemanget.

• Ekonomiskt stöd – För att driva evenemang behövs det som bekant också pengar, då kan regionen i vissa fall gå in med ekonomiskt stöd för att se till att det blir något.

• Administrativt stöd – Regionen kan också understöda med administration och att hantera exempelvis fakturering.

Regionen anordnar också flertalet egna regionevenemang där alla är varmt välkomna att delta, dessa evenemang är viktiga för att skapa mötesplatser mellan barn och unga från olika delar av regionen och kan skapa ett större sammanhang och visa på den stora gemenskap de är en del av.

Vem är vem i Equmenia Stockholm?
Regionsstämman
Regionsstämman är Equmenia Stockholms högst beslutande organ, hit får alla lokalföreningar skicka ombud som beslutar om olika ärenden. Det är regionsstämman som väljer regionsstyrelsen, beslutar om budget samt om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är den handling som beskriver vad regionen ska syssla med under ett år, det finns alltså stor möjlighet att påverka regionens arbete om man kommer på regionsstämman.
Alla som är medlemmar i en lokalförening inom regionen och alla lokalföreningar har möjlighet att skriva en motion till regionsstämman, d.v.s. ett förslag på något som man vill förändra, förbättra eller lägga till.

Regionsstyrelsen
Regionsstyrelsen väljs av regionsstämman och är Equmenia Stockholm beslutande organ mellan regionsstämmorna. Regionordföranden är den som leder regionsstyrelsen och arbetet i regionen.
Regionsstyrelsen leder det ideella arbetet inom regionen och samordnar alla olika instanser.

Styrelsen arbetar både med vissa praktiska frågor såsom beslut om olika satsningar eller evenemang men arbetar också strategiskt med hur regionen ska utvecklas framöver.
Om du har några idéer för regionen, vill ha hjälp att driva ett evenemang eller skulle vilja ha ekonomiskt stöd kan du kontakta ordförande eller någon annan i regionstyrelsen.

Regionpersonalen
Regionpersonalen består av en heltidsanställd regionsamordnare och en halvtidsanställd föreningsutvecklare som sitter på regionkansliet tillsammans med Equmeniakyrkans regionala personal.
Regionpersonalens uppgift är att verkställa den verksamhetsplan som lokalföreningarna beslutat om och andra evenemang och satsningar enligt regionstyrelsens direktiv. Personalen sköter den dagliga verksamheten och den löpande kontakten med lokalföreningarna.
Om du har några allmänna frågor, vill ha hjälp med administration, få kontakt med andra personer som kan vara till din hjälp, vill få ett arrangemang marknadsfört eller vill få hjälp med ledarutveckling eller utbildningar kan du kontakta regionsamordnaren eller föreningsutvecklaren.

Strategiska arbetsgrupper (Stag)
Under styrelsen finns ett antal utskott, strategiska arbetsgrupper, s.k. stag. Stagen arbetar både praktiskt och strategiskt med en specifik verksamhet. I dagsläget finns Scoutstaget, Ungdomsstaget och Barnstaget. Om du vill vara med och driva en viss verksamhet framåt är detta rätt plats för dig.
Till stagen kan du höra av dig om du har några särskilda tankar och idéer kring någon specifik verksamhet eller vill ha hjälp att driva ett evenemang inom stagens verksamhetsområde.