Styrelse och STAG

Vi som är med är ett från olika delar av regionen (och andra delar av Sverige), kanske inte helt olika dig som besöker denna sida, som alla brinner för att föra Equmenias arbete och det evangelium vi vill sprida närmare barn och unga i regionen. Har du någon fråga om regionens arbete, en undran å din Equmeniaförenings vägnar, eller kanske ett förslag på något som regionen kan göra eller hjälpa till med? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi tycker att det är roligt att höra av just dig. Du når oss på stockholm(at)equmenia.se

Hälsningar Styrelsen

Styrelsen 2021

Elsa Cronhjort, Ordförande
Rasmus Georgii- Hemming, Vice ordförande
Louise Camnerin, Kassör
Benjamin Ghavidel Rostami, Sekreterare och representant Ungdomsstaget
Elisabeth Rydberg, Representant Drömstaget
Magnus Liman, Representant Scoutstaget
Rosina Johansson

Valberedning: Christina Karlsson, Hans Eriksson

STAG- Strategiska arbetsgrupper

Drömstaget

Sammankallande Drömstaget:
Maria Rönnedal, Älvsjökyrkan

Scoutstaget

Sammankallande Scoutstaget:
Ann-Louise Nilsson, sammankallande

Ungdomsstaget

Sammankallande Ungdomsstaget:
Vakant