Regionstämma

Extra regionstämma för Equmenia Stockholm onsdagen den 5 oktober 2022 – digitalt möte

Klicka här för att anmäla dig till den extra regionstämman 5 oktober

Sista anmälningsdag måndag den 3 oktober

På extrastämman kommer följande ärenden att hanteras:

1.stämman öppnas
2.val av mötesfunktionärer för stämman
3.fråga om den extra regionstämman utlysts enligt stadgarna
4.fastställande av föredragningslista
5.fastställande av röstlängd
6.proposition om ändring i regionens stadgar, beslut om att bekräfta eller avvisa ändringar beslutade om på ordinarie regionstämman
7.fyllnadsval till regionstyrelsen
8.fyllnadsval till nomineringskommitté till nästkommande regionstämma
9.diverse information
10.stämmans avslutande

Hur många ombud kan vår förening skicka? Se längre ner på sidan.

Till nästa stämma söker vi nu efter:

Nomineringskommitté

Inför regionstämman 2023 behöver vi ytterligare två personer som kan hjälpa oss att hitta bra kandidater till de val som ska göras på regionstämman. Känner du många personer i region Stockholm eller har koll på flera Equmeniaföreningar och vill hjälpa oss att hitta bra personer är du rätt person för uppdraget. Uppdraget innebär att fundera, fråga runt och kanske skriva några ”annonser” inför regionstämman

Vi söker även dig som är särskild intresserad av att utveckla scout- eller ungdomsverksamhet i regionen och vill sitta med  en av våra strategiska arbetsgrupper/utskott.

Personer i alla åldrar och med olika erfarenheter är av intresse.

Vill du nominera dig själv eller någon annan så hör av dig till
Christina Karlsson: christina.karlsson@equmeniakyrkanhallunda.se 

Skicka gärna en motion

Motionsrätt till regionstämman har:

 • lokalföreningar
 • medlemmar

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om.

Motion till regionstämman ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före regionstämmans öppnande. Regionstyrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till regionstämman även om den inkommit senare.

Mejla motioner till stockholm@equmenia.se

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

 • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
 • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
 • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
 • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
 • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening som denne representerar. Ombud ska utses på det sätt som anges i respektive lokalförenings stadgar. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Närvarorätt med yttrande- och förslagsrätt har:

 • ledamot av regionstyrelsen eller andra organ instiftade av regionstämman,
 • ledamot av organ instiftade av regionstyrelsen,
 • revisorerna,
 • regionsamordnaren och föreningsutvecklare,
 • Equmenias ordförande,
 • Equmenias generalsekreterare,
 • region Stockholms kyrkoledare, samt
 • motionär; dock endast vid behandling av egen motion

Närvarorätt med yttranderätt har:

 • alla regionens medlemmar,
 • ledamot i Equmenias styrelse
 • anställda på Equmenia,
 • av regionstyrelsen inbjuden gäst, samt
 • övriga som regionstämman beslutar att bevilja närvaro- och yttranderätt.

Tidigare Stämmor (kontakta regionen för att ta del av äldre stämmors handlingar och protokoll)

2022

2021

2020