Regionstämma

På den här sidan kan du ta del om information kopplat till regionsstämman. Den 20 april 2024 hade vi vår stämma och längre ner på sidan hittar du både handlingarna samt protokoll från stämman.

Vill du vara med och påverka? Nominera till styrelsen!

Vill du nominera dig själv eller någon annan så hör av dig till:

Fredrik Gunger, mejl: fredrik@gunger.xyz 
eller till
Pauline Larsson, mejl: pauline.larsson@equmenia.se

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

 • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
 • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
 • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
 • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
 • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening som denne representerar. Ombud ska utses på det sätt som anges i respektive lokalförenings stadgar. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Närvarorätt med yttrande- och förslagsrätt har:

 • ledamot av regionstyrelsen eller andra organ instiftade av regionstämman,
 • ledamot av organ instiftade av regionstyrelsen,
 • revisorerna,
 • regionsamordnaren och föreningsutvecklare,
 • Equmenias ordförande,
 • Equmenias generalsekreterare,
 • region Stockholms kyrkoledare, samt
 • motionär; dock endast vid behandling av egen motion

Närvarorätt med yttranderätt har:

 • alla regionens medlemmar,
 • ledamot i Equmenias styrelse
 • anställda på Equmenia,
 • av regionstyrelsen inbjuden gäst, samt
 • övriga som regionstämman beslutar att bevilja närvaro- och yttranderätt.

Motioner till stämman

En motion är ett förslag på vad regionen ska arbeta med

Föreningar som tillhör regionen och enskilda medlemmar får lägga en motion till stämman

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om.

Motion till regionstämman ska vara inlämnad till styrelsen senast två månader före regionstämmans öppnande. Det är för att styrelsen ska hinna titta på förslaget och ta med det till årsmöteshandlingarna* som skickas ut till föreningar och ombud en månad innan stämman.

Mejla motioner till stockholm@equmenia.se

* Årsmöteshandlingarna är ett samlat dokument där styrelsen redovisar vad de gjort det senaste året och hur ekonomin sett ut, handlingarna innehåller även styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inför kommande år. I handlingarna ligger även de motioner som kommit in från föreningarna och medlemmarna. De skickas ut en månad innan stämman för att ombud och deltagare ska hinna titta igenom dom, gärna tillsammans med sin förening.

Handlingar och Protokoll regionstämma 2024

OBS! På vissa ställen i handlingarna är texten väldigt liten, men om du zoomar in på texten så går det fint att läsa.

Tidigare stämmor

(kontakta regionen för att ta del av äldre stämmors handlingar och protokoll)

2023

2022

2021

2020