Om Equmenia Nord

Vi i Equmenia Nord vill vara ett sammanhang där barn och unga får växa. Vi vill vara med och förmedla och gestalta tro, hopp och kärlek i mötet med andra – i våra lokalsamhällen och ut över vår värld.

Utifrån det lokala arbetet vill vi som Equmeniaföreningar i Norrbottens och Västerbottens län dela gemenskap och stötta varandra genom bland annat läger, utbildningar och utbyte med varandra i vår region. Ett arbete som får betyda så mycket för så många här och nu, men också för framtiden.

Tillsammans med våra sex kompisregioner – Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst och Syd – är vi en nationell barn- och ungdomsrörelse som består av cirka 350 lokala föreningar med omkring 30 000 deltagare. Tillsammans med varandra i Equmenia och tillsammans med vår kyrka Equmeniakyrkan sträcker vi oss från våra lokala sammanhang och ut mot världen.

Välkommen!

Välkommen att vara delaktig i vårt gemensamma regionala arbete i Equmenia Nord. Du kan vara delaktig genom att vara en del av vår gemenskap, ge utav din tid eller ge en gåva. Tillsammans är vi med och forma en bättre värld!