Ekonomiskt stöd

Ledarbidrag

Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om ledarbidrag.

Bidraget från regionen vill vara ett stöd till föreningen och uppmuntra den att skicka fler ledare med sina deltagare till regionens läger och arrangemang. Bidraget förutsätter att föreningen står för den andra halvan av ledarnas avgift. Målsättningen är att ingen ledare själv skall stå för sin avgift.

Resebidrag till Kallelsedagar

Om du är intresserad av att åka på kallelsedagarna på Teologiska Högskolan Stockholm, THS, som arrangeras en helg årligen, så finns möjlighet att söka resebidrag hos Equmenia Nord. Fyll i blanketten och skicka till nord@equmenia.se

Scoutfonden

Om du önskar gå en ledarutbildning t.ex. Ska’Ut eller liknande, finns möjligheten att ansöka om resebidrag. Ansökan skall ske skriftligen och minst 3 månader i förväg. Det skall tydligen beskrivas till vilken aktivitet du söker bidrag och ansökan skall motiveras. Bidrag beviljas av Regionstyrelsen (RS). Kontakta regionsamordnaren om du har några frågor. Fyll i blanketten och skicka till nord@equmenia.se

Konfirmationsfonden

Syftet med konfirmationsfonden är att möjliggöra för fler att ta del av konfirmationsundervisning inom Equmeniakyrkan och Equmania i region Nord. Equmenias regionsamordnaren har, i samråd med ordförande i Equmenia region Nords styrelse, rätt att ge stöd motsvarande upp till 75 % av deltagaravgiften och resekostnad för konfirmationsundervisning till person som bedöms sakna egna medel för detta ändamål. Stödet kan även vara mindre än 75 %. Erhållna bidrag från lokala församlingar och andra parter ska tas i beaktande vid beslut om stödets omfattning. Mottagare av stödet skall vara bosatt inom den regionala organisationens geografiska område.


Välkommen!

Välkommen att vara delaktig i vårt gemensamma regionala arbete i Equmenia Nord. Du kan vara delaktig genom att vara en del av vår gemenskap, ge utav din tid eller ge en gåva. Tillsammans är vi med och forma en bättre värld!