Var delaktig

Välkommen att vara delaktig i vårt gemensamma regionala arbete i Equmenia Nord. Du kan vara delaktig genom att vara en del av vår gemenskap, ge utav din tid eller ge en gåva. Tillsammans är vi med och forma en bättre värld!

Dela gemenskap

I vår region gillar vi att träffas och mötas och därför har vi mötesplatser i olika former. Läs mer om aktuella arrangemang i vår kalender och välkommen att dela vår gemenskap!

Våra mötesplatser

Nyårslägret i Hemavan

Starta året på bästa tänkbara sätt i vackra Hemavan

Kämpalek/Scoutfejd

Möt scouter från andra kårer första helgen i oktober

Barnläger

Helgläger med roliga aktiviter

Hemavanmötet

Sommarkonferens för alla åldrar

Fjällkonfa

Tre härliga veckor konfaläger

Ledarfest

Gemenskap, uppmuntran och inspiration

Bibelfjäll

Bibelskola med Bibeln, Fjället och Mötet

Regionstämma

Forma regionens framtid

Engagera dig

Vi är en barn- och ungdomsrörelse som vill vara med och forma en bättre värld. Vi vill med Jesus som förebild vara med och förmedla och gestalta tro, hopp och kärlek i mötet med andra – i våra lokalsamhällen och ut över vår värld.

Delar du vår längtan så finns det flera möjligheter att få vara delaktig genom att engagera sig. Det kan vara en punktinsats vid ett läger eller arrangemang, som ombud på regionstämman, som ledamot i regionstyrelsen eller i ett verksamhetsteam.

Vill du sprida glädje med att baka bullar eller bjuda på något annat till något av våra arrangemang? Vill du vara ledare eller funktionär? Eller vill du på annat sätt hjälpa till med en punktinsats vid något av våra läger eller arrangemang? Kontakta i så fall vår regionsamordnare.

joel-powell-2023

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

070-391 31 25

joel.powell@equmenia.se

Matilda Alling

Matilda Alling

vik. regionsamordnare och föreningsutvecklare. Equmenia Nord

073-6224813

matilda.alling@equmenia.se

Equmenia Nords högsta beslutande organ är regionstämman. Där möts årligen vi som region för att visionera och peka ut riktningen för oss som region. Utsedda representanter från alla föreningar fattar där beslut om inriktningen för verksamheten och ekonomin samt väljer en styrelse som leder verksamheten fram till nästa regionstämma.

Om du är utsedd att representera din lokala Equmeniaförening som ombud på regionstämman får du vara med och göra din röst hörd och fatta beslut om inriktningen för vår region.

Om du har ett förslag som du vill att regionstämman ska besluta om så kan du även skriva en så kallad motion. Alla föreningar och medlemmar har nämligen möjlighet att skriva motioner till regionstämman.

Därtill kan du komma med förslag på vem eller vilka du skulle vilja se ska väljas till att sitta med i regionstyrelsen. Att komma med förslag på vilka som kan finnas med i styrelsen, eller andra förtroendeposter, kallas att nominera.

På regionstämman har du även möjlighet att lägga fram idéer och förslag till handlingsplanen som tas vidare till verksamhetsteamen.

Läs mer om Equmenia Nords regionstämma och organisation här!

Regionstyrelsen utses av regionstämman och är ansvarig inför regionstämman för regionens verksamheten och dess förvaltning. Regionstyrelsen ansvarar för det långsiktiga arbetet med vision och strategi. Utifrån det riktningsmål och ekonomiskt mål regionstämman beslutat om har regionstyrelsen till uppgift att styra regionens verksamhet bl.a. genom att fastställa handlingsplan och rambudget. Regionstyrelsen ska även förbereda regionstämmans ärenden och företräda regionen.

Läs mer om Equmenia Nords regionstyrelse och organisation här!

Vi har en stark tilltro till det personliga engagemanget och att de gåvor, kompetenser och hjärta vi har kan göra skillnad och vara till välsignelse för andra. Ett sätt att få ge utrymme för detta personliga engagemang är genom våra verksamhetsteam som har mandatet att driva och utveckla det regionala arbetet inom sitt verksamhetsområde.

Läs mer om Equmenia Nords verksamhetsteam och organisation här!

Ge en gåva

Personliga gåvor har stor betydelse för regionens ekonomi. Genom att ge en gåva är du med och ger förutsättningar för att stärka och utveckla det regionala arbetet bland barn och unga i region Nord. Vill du vara med och bidra med en gåva kan du använda Equmenia Nords Swish: 123 461 13 07 eller Bankgiro: 528-6075. Märk din inbetalning med ”Gåva”.