Leda Patrull, Torsby

13-15 okt Equmeniakyrkan , Torsby

Utbildningens syfte

Leda patrull syftar till att:

  • ge dig upplevelser med kunskap, gemenskap och nya kompisar
  • ge dig kunskap om scoutings vision och din möjlighet till att påverka din omvärld
  • ge dig ett tillfälle att komma utanför den lokala verksamheten för att utbyta erfarenheter med jämnåriga scouter
  • ge dig tillfälle att lära dig om och träna på ledarskap och patrulldynamik i en trygg miljö

https://www.scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/305/leda-patrull-torsby