lovsångsband

Musik

I Bibeln finns det många uppmaningar till musik. Musiken spelar stor roll, inte minst i våra föreningar och församlingar. Här kan du som arbetar med musik i en förening få tips på hur ni kan utvecklas.

Lovsång

Läs mer om Inspiration:Lovsång och Fokus:Lovsång och hur du kan utveckla arbetet med lovsång i din förening.

UNGiKÖR

UNGiKÖR är en barn- och ungdomsorganisation med medlemmar över hela landet. De finns för att ge ekonomiska bidrag till sin verksamhet, arrangera festivaler och kurser och för att samla information och kunskap på området m.m. ”Barn och sång” är ett samarbetsprojekt med syfte att samla kunskap om barns förutsättningar för sång och hur man använder sig av den i den praktiska verkligheten. Det arrangeras olika kurser och fortbildningar runt om i Sverige. Ta en titt på Barn och sång, eller på UNGiKÖR så kanske du hittar något som passar dig!