Equmenia Ton

Equmenia Ton är ett projekt som vill ta vara på och ge möjlighet till människors kreativitet i ord och ton. Förhoppningen är att Equmenia Ton ska få bidra till ny sång och musik som kan användas i våra församlingar och föreningar.


Lilla barn – släpps 10 december

Fredag 10 december släpps nästa låt av Equmenia ton. Den heter ”Lilla barn” och handlar om julens budskap.

”När Jesus fötts i Betlehem visade sig Guds änglar för några herdar som låg och vaktade sina får utanför den lilla byn. Änglarna sjöng lovsång för herdarna. I ”Lilla barn” vill vi kliva tillbaka dit, till den första julen och stämma in i änglarnas lovsång till Gud. Vi vill göra det med vår tids uttryck och samtidigt ta tillvara på den fantastiska tradition som finns av julpsalmer.” /Equmenia Ton


Sök först Guds rike

Låtskrivare:  
Victor Bodell  
 
Producenter:  
Victor Bodell & David Petersson 

Lyric video till ”Sök först Guds rike”

Kalla mig tillbaka

Låtskrivare:
Helena Alin
Victor Bodell
Carl Eksmo
John Lindar
Matilda Ugand
David Wedegård

Producenter:
Helena Alin & Carl Eksmo

Lyric video till ”Kalla mig tillbaka”

Psalm 46

Låtskrivare:
Victor Bodell
Vendela Tegerstrand
David Petersson
John Lindar

Producenter:
Victor Bodell & David Petersson

Lyric video till ”Psalm 46”

Evig bortom tiden

Låtskrivare:
Victor Bodell
David Petersson
John Lindar
Carl Eksmo
Vendela Tegerstrand

Producent:
David Petersson

Lyric video till ”Evig bortom tiden”

Nytt (Upp. 21)

Låtskrivare:
Victor Bodell
David Petersson
John Lindar
Vendela Tegerstrand

Producent:
David Petersson


Vi kan inte förlora

Låtskrivare:
Victor Bodell
David Petersson
John Lindar
Vendela Tegerstrand

Producent:
David Petersson