Barnkör

Körmusik

Barnkör är världens bästa skola för att utrusta unga musiker. En möjlighet att utveckla sin sångförmåga och talang, men också en möjlighet att lära sig samarbete och koncentration.

Equmenia vill stötta dig som är körledare

Du som körledare är viktig och gör stor skillnad! Equmenia vill vara med och stötta och  fortbilda befintliga och/eller blivande ledare. Har du som ledare frågor och funderingar kring ditt arbete med barnen och dess föräldrar kan du vända dig till Equmenias kreativ koordinator. Det kan handla om metod och material, men också om hur man som ledare skall förbereda sig för mötet.

Intervjuer med två körledare

Lina Marklund – leder babysång i Fiskebäcks missionskyrka

Hur kommer det sig att du leder småbarnssång?
Jag jobbar som musikledare i kyrkan och som en del i det uppdraget har jag också hand om vår babysång.

Vad får barnen och föräldrarna ut av att vara med i en småbarnssånggrupp, tror du?
För barnen är det en stund att upptäcka musiken och varandra, det är också en mysig stund tillsammans med pappa/mamma. För föräldrarna tror jag att gemenskapen med andra föräldrar är viktig, samtalen, utbytet av erfarenheter. Men min egen erfarenhet säger mig att den stunden man avsätter för att ge odelad uppmärksamhet till sitt barn är oerhört värdefull!

Hur är det att vara ledare för en småbarnssånggrupp?
Det är en viktig, rolig och ganska lättsam uppgift. I början av terminen förbereder jag en sångstund på ca 30 min som jag sedan håller mig till hela terminen. Jag har volontärer som hjälper till med vår sopplunch som serveras efter sångstunden. Så det är ganska lätt hanterat när terminen väl är igång!

Vad är det roligaste med att leda en småbarnssånggrupp?
Det roligaste är definitivt att träffa så mycket olika människor, och att få öppna upp kyrkan och finnas till för vårt närområde.

Var hittar du nytt material och ny inspiration?
Jag tar material från min egen minnesbank, det jag själv sjöng när jag var liten, sånger jag får med mig från olika sammanhang. Men jag har också tagit en kurs och köpt material från Nyanzen, Diana Stigsson.

Cedwin Sandanam – leder gospelkören Tensta gospel i Tenstakyrkans missionsförsamling

Hur kommer det sig att du leder gospelkör?
Det började med att jag, som körmedlem, fick tankar och idéer på hur jag skulle vilja arrangera sånger om jag själv var ledare.  Dessa tankar kom när jag var 19, 20 år. Kort därefter fick jag förtroendet att leda kyrkans ungdomskör medan jag själv sjöng i den äldre gospelkören, Tensta Gospel Choir. Efter några år satt Tensta Gospel Choir utan körledare och jag kom in som t.f. körledare och jag har varit det sedan dess. Nu har det gått 11 år.  Jag har ingen utbildning inom musiken, läser inte noter och spelar inget instrument. Att leda kör var aldrig ett aktivt beslut utan något som bara varit självklart för mig på något sätt.

Vad får man ut av att sjunga gospel, tycker du?
Just Gospel lämnar plats för hela ditt känslospektrum. Den kan beröra dig oavsett vilket livsskede du är i. 

Hur är det att vara ledare för en gospelkör?
Jag har inte varit ledare för något annat än en gospelkör så det är svårt att jämföra. Det är spännande att arbeta tillsammans mot en musikalisk vision. Det handlar inte om att efterlikna någon originalinspelning utan att skapa ett sound som är bäst för just denna kör. Jag utvecklas otroligt som person och likaså även min sociala kompetens. Vi berör sociala frågor och jag får också möta individers livsöden. Att leda kör är 20% sång och 80% socialt. Så känns det ibland.

Vad är det roligaste med att leda en gospelkör?
Att få träffa körmedlemmarna varje vecka och dela känslor genom sången. Det är såklart roligt också att ”ro i hamn” en sång man har tragglat med en längre period. Och då handlar det inte bara om det tekniska. En utmaning är att blåsa liv och innehåll i en sång.

Var hittar du nytt material och ny inspiration?
Till 90% är det Youtube och Spotify. 10% från Svenska Gospelverkstaden där jag jobbar. Jag läser ju inte noter så det är svårt för mig att hämta inspiration från nothäften.