Dramamaterial

Inspiration drama

10 dramapass för tonåringar och vuxna

Equmenia vill skapa mötesplatser där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Vi vill, inspirerade av Jesu liv, erbjuda gränsöverskridande, öppna och jämlika gemenskaper där precis alla är välkomna.

Drama är även ett medel för att bygga en positiv självkänsla hos deltagare. Vi får utmanas i självkännedom och mod. Många är de som berättar om hur drama och improvisation hjälpt dem att våga vara mer modiga och mer sig själva. Att använda sin kropp och sin röst på nya sätt, att upptäcka hur jag reagerar i nya situationer, att hamna i oväntade positioner och att skratta åt att det blir tokigt – är exempel på situationer och upplevelser som dramat kan locka oss in i. Tack vare detta material har vi nu ytterligare en byggsten att lägga till den växtplats vi tillsammans bygger där unga får växa och blomma och ge vidare.

VARFÖR DRAMA?

Drama betyder “att göra”, alltså inte att spela teater som många kanske tror. Det är ett mycket bredare kreativt uttryck än så. Vi får möjlighet att öva samspel, tillit och närvaro. Att hålla på med drama är att leka eller att låtsas. Barn har ofta lättare än vuxna att leka, men lek är någonting viktigt för alla människor, oavsett ålder. Genom lättsamma och enkla metoder kan vi kort sagt lära oss viktiga saker.

FÖR VEM?

Det här dramamaterialet är främst till för dig som är ledare för ungdomar i åldrarna 13-19 år, men går mycket bra att använda för äldre också. Här finns 10 dramapass redo att användas hur du vill, för vilken grupp du vill – konfirmation, scout, Puls, kör, tonår, på läger eller församlingsdagar. Som enstaka aktiviteter, som längre projekt eller som valfria seminarier. Det är också till för dig som vill starta en dramagrupp i din förening. Använd de här passen som din första terminsplanering, om du vill, eller börja med detta och lägg till egna pass efter dessa tio.

Materialet är framtaget av Sara Wallin som har arbetat som dramaledare och ungdomsledare och är engagerad ideellt i Equmenia.

Ladda ner

Köp

I Equmenias webbshop hos ”Nya musik” kan du köpa materialet.