Equmenia för barn och unga på flykt

Vi samordnar oss nationellt, regionalt och lokalt för att på bästa sätt bidra med det vi kan och har till samhället och i flyktingmottagandet. Vi inspirerar varandra att göra gott i den här världen och visar på Guds gränslösa kärlek i allt vi gör. För att alla människor ska få möjlighet att leva i fred och välstånd på den här jorden arbetar Equmenia för barn och unga på flykt.

Krig och oroligheter pågår ständigt runt om i vår värld – varje dag splittras familjer och människor tvingas fly, men oftast händer mycket av det här geografiskt långt från Sverige. I och med Rysslands invasion av Ukraina har krig och oroligheter nu kommit närmare än vanligt för oss i Sverige och många av de som har behövt fly har åkt hit. Majoriteten av de som hittills har kommit hit är barn och mammor, och i Equmenia vill vi göra det vi kan för att alla barn och unga – nyanlända i Sverige eller inte – ska erbjudas en varm och trygg miljö där de får känna sig som hemma.

Nedan finner du tips på aktiviteter och kreativa bönesätt som funkar att göra trots språkförbistringar, hur du som vuxen kan prata med barn om oroligheter och krig, information om hur du kan hjälpa till och mycket mer. Sidan uppdateras löpande och om du vill berätta om något som din förening gör för att välkomna nyanlända barn och unga – hör av dig, så kan vi inspirera varandra!

Aktiviteter som vanligt eller inte?

Kan vi göra det vi har planerat eller behöver vi tänka om och uppmärksamma det som händer i Ukraina just nu? Vilka samtal behöver vi ha?

Barn och ungdomar är olika och reagerar olika på berättelserna från situationen i Ukraina. Några vill själva agera och hjälpa till, vissa känner oro för sig själva och andra upplever att kriget fortfarande är för långt bort från deras värld för att ha någon större inverkan på deras liv.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på läget, men det är också viktigt att ibland ta en paus och göra något helt annat. Kanske är det just det som deltagargruppen behöver och då gäller det att köra på ungefär som vanligt. Att ha roligt tillsammans är också ett sätt att visa omsorg om varandra, bearbeta och känna hopp på.

Men det brukar ­talas om att barns sorg är randig, att de kan gå från ledsenhet till att kort därefter leka glada lekar. Därför behöver vi som vuxna och ledare också vara redo att möta de svåra frågorna och djupa samtalen. För kanske är det just där – i det normala, i fristaden från allt annat som pockar på – som barnen och ungdomarna finner trygghet och mod prata om sina känslor och funderingar.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.

En kort sekvens ur Disneyfilmen ”Insidan ut” som visar exempel på hur vi kan bekräfta känslor och vara aktiva lyssnare, när vi bemöter människor som bär på sorg, oro, saknad eller liknande.

En kort video från ledarutbildningen ”Vara nere” som berättar om hur vi med empati kan möta personer som befinner sig i svåra stunder och perioder i livet.
En kort film från Rädda Barnen om hur hjärnan fungerar, barns relation till stress och trauma samt vad vuxna kan göra för att hjälpa barn med sådant. ”Små barn behöver vuxna som hjälper dem och säger att nu är faran över, nu är det lugnt och tryggt.”

I Sverige finns det jättemånga bra organisationer som är specialiserade på traumabehandling och samtalsstöd för barn och unga, som erbjuder chattmöjlighet med kuratorer och liknande. BRIS är exempel på en sådan organisation; dit kan barn och unga under 18 år höra av sig – dygnet runt – för att prata av sig om sådant som tynger. Om du som vuxen är orolig för något barn finns BRIS Vuxentelefon om barn, 077-150 50 50. 

Aktiviteter som rör orättvisor, krig och att vara på flykt

från idébanken

Kul grejer för den mångspråkiga gruppen

Här kommer tips på aktiviteter som funkar bra att göra i deltagargruppen även om ni pratar olika språk. Utöver det som valts ut nedan går ännu mer av Idébankens material att att anpassa till en mångspråkig grupp. Endast kreativiteten sätter gränser!

Bönesätt för den mångspråkiga gruppen

Här finns tips på bönesätt som funkar bra att göra i mångspråkiga grupper, för de kräver inte så mycket förklaring. Ta fram det material som behövs och låt gruppens böner ta form.

Var redo med Bibeln i fickan

Med mobilappen YouVersion får du tillgång till Bibeln på fler än 1800 språk. Engelska, spanska, tyska, franska, ryska m.fl.

Vill du hjälpa till?

I den situation som är nu, när vi som land väntas ta emot 80 000 flyktingar från Ukraina innan året är slut, blir det tydligt att vi behöver vara många som arbetar tillsammans. Du som någon gång varit ledare för barn och unga eller skulle vilja vara det – du behövs mer än någonsin. Kontakta din närmaste Equmeniaförening och säg att du vill vara med! De ideella krafterna är helt avgörande för hur bra Sverige kommer lyckas med flyktingmottagandet. Därför är det också viktigt att ta kontakt med kommunen i varje ort, för att lyssna in vad behoven är men också berätta hur vi som barn– och ungdomsorganisation kan hjälpa till. Har ni en lägergård eller liknande till förfogande – meddela kommunen! På Equmeniakyrkans webbsida finns mer information om boendefrågan, situationen i Ukraina och mottagandet av människor som har flytt till Sverige.

Vill du och din förening vara med och bidra ekonomiskt finns Equmeniakyrkans katastroffond, där medel samlas in för att kunna hjälpa till i kristider. Swisha 9003286 eller sätt in pengar på bankgiro 900-3286. Märk gåvan ”Ukraina”.