Ett steg framåt

En övning med syfte att få perspektiv på hur olika människors förutsättningar kan se ut mellan, men också inom, länder.

Tidsåtgång
30-60 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Insamling, Internationellt, Mångfald och inkludering

Övningen bygger på människors förförståelse men även fördomar. Därför är det väldigt viktigt att ge god tid för samtal och reflektion efteråt.

Vad du behöver

 • Karaktärskort

Så här går det till

Gör kort med karaktärerna nedan. (I de bifogade filerna nedan finns sidor med kort färdiga att skriva ut om du inte själv vill klippa och klistra)

Du heter Kalle och är 25 år. Du pluggar ekonomi i Göteborg, och tror inte på Gud. 

Du heter Malin, är 15 år och bor i Gävle. Du går i 9:an och bor med din ensamstående mamma. 

Du heter Annike, är 79 år och bor i Danmark. Du sitter i rullstol. 

Du heter Maureen, är 16 år och bor i Sydafrika. Din mamma är sjuk i AIDS, så du tar hand om dina fem yngre syskon. Du är kristen. 

Du heter Aaron, är 18 år och bor i USA. Du går i skolan, och jobbar extra i en kiosk. Du är kär i Sam. 

Du heter Parshi, är 7 år och bor i Indiens största slum tillsammans med din lillebror och storasyster. 

Du heter Lee och är 24 år. Du jobbar som sömmerska på en textilfabrik i Kina. 

Du heter Roberto, är 40 år och arbetar som jordbrukare i Bolivia. 

Du heter Svetlana, är 49 år och bor i Ryssland. Du är arbetslös. 

Du heter Somchai, är 29 år och arbetar som taxichafför i Thailand. Du har fyra barn och är buddist. 

Du heter Sharzad, är 37 år och är född i Iran. För två år sedan flydde du till Sverige, och du väntar fortfarande på att få uppehållstillstånd. 

Du heter Danielle, är 33 år och arbetar som bananplockare i Ecuador. 

Du heter Grace, är 24 år och arbetar som engelsklärare på Tanzanias landsbygd. 

Du heter Bertil, är 96 år och bor på ett äldreboende utanför Malmö. 

Du heter Nurujumati och kommer ifrån Kongo. Du är 58 år, blind och bor hemma hos dina barn. 

Du heter Florina, är 22 år och bor i Rumänien. Du jobbar i en liten matbutik, men drömmer om att bli jurist. 

Du heter Estelle Bernadotte och är snart tio år gammal. 

Du heter Johan och är 5 år. Du bor i en villa tillsammans med din mamma, pappa och hund. Du sitter i rullstol. 

Du heter Cyndia, är 39 år och arbetar på en bank i Sydafrika. 

Du heter Zlatan Ibrahimovic. Du är född i Malmö, är 39 år och är en av Sveriges mest kända fotbollspelare. 

Dela ut ett karaktärskort till varje deltagare. Den karaktären deltagaren blir tilldelad, ska denne sedan vara och agera utifrån. Utifrån beskrivningen får man t.ex. veta om man är man eller kvinna, rik eller fattig, gammal eller ung.

Inled övningen med att deltagarna får lära känna sin egen och de andras roller genom att gå runt i rummet, hälsa och presentera sig för varandra. Efter en stund avbryts minglandet och alla får ställa sig på en lång rad. 

Gå sedan vidare med att läsa upp ett påstående högt och tydligt. Välj några utifrån nedanstående förslag, eller kom på egna.

 • Jag kan dricka vatten ur kranen  
 • Jag har el hemma
 • Jag åker bil till jobbet eller skolan  
 • Jag går, eller har gått, i skolan  
 • Jag känner att jag kan bli vad jag vill  
 • Jag har åkt flygplan någon gång  
 • Jag kan läsa  
 • Jag ser positivt på framtiden  
 • Jag har alltid mat att äta när jag är hungrig  
 • Jag känner mig trygg  
 • Mitt förstaspråk, min religion och min kultur respekteras i samhället som jag lever i
 • Mina åsikter räknas  
 • Jag har en dator hemma  
 • Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg  
 • Livet hade varit enklare om jag hade haft en annan hudfärg  
 • Jag kan/kommer att kunna rösta på vilket parti jag vill  
 • Om jag blir sjuk, kan jag få åka ambulans, få vård och medicin  
 • Jag skulle tjäna på att världen var mindre orättvis  
 • Jag tjänar på att världen är orättvis  
 • Jag tittar på TV minst 1 timma varje dag  
 • Jag får vara kär i vem jag vill
 • Jag får tro på vilken Gud jag vill
 • Jag känner mig rädd när jag går hem på kvällarna 

Efter varje påstående får deltagarna ta ställning genom att antingen stå kvar, eller ta ett steg framåt. Varje gång påståendet stämmer överens med ens rollkaraktär, ska deltagaren ta ett steg framåt. Stämmer påståendet inte in får deltagaren stå kvar. 

Undvik att göra det till en tävling om vem som kommer först. Deltagarna ska istället fundera och försöka ta ställning utifrån sin karaktär. Förklara också att ibland kan deltagarna inte veta, och då får de gissa ett rätt svar för sin karaktär. 


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.