Ledare

Att bli ledare

Apg29 är en missionsskola, en lärjungaskola och en ledarskola. Det betyder att du som blir ledare inte behöver ha alla svar eller en lång erfarenhet som ledare. Vi vill hjälpa dig att växa i dina gåvor och bli utrustad att ta ansvar och leda andra. I vårt Visionsdokument står det:

”We entrust young people with delegated leadership. We mentor and empower them to become servant leaders.”

I praktiken betyder det att du som ledare finns i ett team av ledare som tillsammans får mycket ansvar. Teamet gör att det finns mycket stöd och uppmuntran att pröva olika ledaruppgifter. Du har också erfarna skolansvariga som huvudledare som följer dig under skolan och coachar dig. Vår förebild är Jesu ledarskap som bl.a. uttrycks i texten om den Gode herden (Joh 10).

För att bli ledare på Apg29 behöver du:

 • ha varit deltagare på en Apg29 skola eller gått en bibelskola eller
 • ha ledarerfarenhet som ungdomsledare eller motsvarande.

Uppgift

Uppgiften kan delas upp i två huvudspår:
1. teamledaren under praktik.
2. olika ansvarsområden på basen.

 • Teamledare – du leder ett praktikteam tillsamman med en annan ledare under helger och 2-3 hela veckor. Du får träna i att ta ansvar för andra, planera tillsammans med församlingar, delegera och uppmuntra.
 • Basen – under veckorna på basen har du ett par ansvarsområden t.ex. planera andakter, ekonomi, lovsång, väckning, Instagram mm. mm.

Ledarskola – vad lär jag mig?

Vi tror att det bästa sättet att lära sig är att först pröva och sedan reflektera. Kombinationen är oslagbar. Efter att ha prövat vet man vilken teori som fungerar vad jag behöver veta mer om. Varje vecka samlas ledarna för en egen lektion om ledarskap där man reflekterar över vad man har varit med om. Skolledaren har också enskilda samtal för att ge vägledning. Efter en skola kommer du att ha en bred kunskap och erfarenhet om hur du själv fungerar som ledare. Detta är vad du kommer att lära dig:

 • Hitta rutiner för ditt eget andaktsliv
 • Upptäcka och växa i de gåvor som Gud har lagt i dig
 • Ta ansvar för och fullfölja olika uppgifter
 • Att leda andra och få dem att växa
 • Hur du fungerar under stress och svårigheter
 • Att kunna improvisera, dvs lösa uppgifter du inte är förberedd på
 • Lösa konflikter
 • Hantera och förstå mångkulturella möten
 • Språkkunskaper