Nära centrum – för studenter och unga vuxna

Välkommen till Nära centrum, en mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm, med utrymme att lära känna nya människor och få reflektera kring kristen tro och aktuella ämnen i samhället. Vi startar med matig macka 18.00. 18.30 inleds kvällens tema av en inbjuden talare som blandar föresläsning med utrymme för samtal. 20.00 firar vi nattvard i kyrksalen, där det också finns gott om tid för sång och bön.

I och med Corona kommer vi under hösten att mötas i kyrksalen, där utrymmet är större och både mat och nattvard delas på ett sätt som minskar risken för smitta.

Från 16.00 öppnar vi församlingssalen för den som vill byta den vanliga studiemiljön.

Program hösten 2020

24 september
De vanligaste argumenten för och emot kristen tro.
Tobias Sunnerdahl, författare och student vid KTH.

22 oktober
När individualismen möter Gud.
Petra Carlsson, teolog, docent och lektor på Enskilda Högskolan Stockholm.

19 november
Ordet är fritt.
Vi tar alla med samtalsämnen och frågeställningar till kvällen.

Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona, studentpastor.

Så här uttrycker några av deltagarna:

– Det bästa är att få vara och diskutera utan filter. Behovet av omformuleringar för att bli förstådd eller för att helt enkelt anpassa till kontexten behövs inte i samma utsträckning när samtalet förs mellan personer i liknande livssituationer. Mötesplatsen har inte krävt någon motprestation från mig, vilket gör att känslan ”kom som du är” blir större och bekräftad. Jag får komma som jag är och när min röst inte bär så blir den buren av ett helt hav av röster i lovsång. 

– Unga vuxna är för mig en betydande verksamhet, där jag får dela tankar om tro och mycket annat med andra unga i Stockholm, både i diskussion och under andakt. Det är fint att få ha en sån gemenskap i vardagen! 

– Nära Centrum, eller Studenter i Stockholm som det hette förut, är en väldigt bra mötesplats med ett bra koncept. Det har än så länge varit intressanta och relevanta teman som ofta fått en att tänka till och reflektera över sitt liv, prioriteringar och/eller värderingar. Nära Centrum fungerar också bra som ett lågtröskelsammanhang i kyrkan, vilket jag tycker är bra. Alltså ett forum dit det är lätt att ta med mindre vana kyrkobesökare.