Styrelse, stag och nätverk

Den regionala styrelsen består av ideellt engagerade, som tillsammans arbetar med regionens gemensamma syfte, mål och verksamhet.
I styrelsen pratar man om hur man kan hjälpa till om det blivit bekymmer i någon grupp, och drömmer om vad man skulle vilja hända i framtiden.

Styrelsen tar också beslut om hur man ska komma dit.

Styrelsen har ordet:

Ordförande: Filip Tiger

Vice ordförande: Simon Nilsson

Sekreterare: Zara Lesage Olsson

Ledamot: Jakob Nilsson

Ledamot: Kajsa Magnesköld

Ledamot. Elliot Stenmo

Kontakt: styrelsen@equmeniasyd.se

STAG eller Strategisk arbetsgrupp

För närvarande har Equmenia Syd endast ett Stag, Scoutstaget. Scoutstaget arbetar med det löpande scoutarbetet i regionen. De ansvarar för inplanering av olika scoutaktiviteter på kort och lång sikt, som t.ex. Kämpalek och Frostnatta samt Snapphanenatta och regionscoutläger. Genomförandet står oftast lokala kårer för.

Kontakt: scout@equmeniasyd.se

Nätverk

Regionstyrelsen och regionsamordnaren arbetar också med olika nätverk som träffar för ordförande, kårchefer och anställda ungdomsledare. Dessa träffas med varierande intervall antingen fysiskt eller via nätet för att diskutera olika frågor och få information.

Mer information om detta kan fås genom regionsamordnaren.