Om Equmenia Syd

Equmenias regionala organisation består av föreningar som samarbetar för barn och ungas bästa.
Vi är en gemenskap som hålls samman av en demokratisk vald styrelse av ideella och regionalt anställda.

Tillsammans formar vi mötesplatser för barn och unga där vi växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Regionsanställdas uppgift är att stödja och utveckla de lokala föreningarnas verksamhet, ledarskap och organisation samt uppmuntra samarbetet mellan föreningar.
Dessutom samverkar regionen med andra regioner samt med det nationella arbetet för att tillsammans på bästa sätt finna vägar för utveckling.

Varje Equmeniaregion är en egen organisation men står i nära samarbete med Equmeniakyrkans regionalt.

Equmenia Syd sträcker sig från Fågelmara i öst till Ängelholm i väst, från Osby i norr till Trelleborg i syd. Geografiskt sett är vi liten region men vi har ett stort hjärta för våra medlemmar och den lokala föreningen.

I regionen finns ett trettiotal föreningar som alla har sin unika stil. Även om den största verksamheten är scouting så finns här mycket annat att hitta på. Eftersom avstånden är korta mellan våra föreningar har vi alltid denna närhet i åtanke. Vi vill vara en region med tillgängliga arrangemang. En region där steget från dröm till verklighet inte är långt.