Indien insamling

Restoring childhood – imparting rights

Restoring Childhood, Imparting Rights är ett projekt där barn som har hamnat utanför den vanliga skolan ges undervisning. Där får de lära sig läsa, skriva, räkna och om sina rättigheter. I samband med undervisningen får barnen också mat. På så sätt ges barnen fler verktyg för att få bättre liv och en ljusare framtid.

Målet med projektet är också att få föräldrarna att upptäcka hur viktigt det är för barnen att gå i skolan istället för att arbeta vilket annars är vanligt. Skolorna har därför mycket uppsökande verksamhet där de hälsar på föräldrarna i hemmen för att på så sätt få föräldrarna att inse vikten av att deras barn ska få sluta arbeta och få börja i skolan istället. Ett viktigt syfte utöver att barnen ska få lära sig bra saker är också att ge dem möjlighet att faktiskt få vara just barn. I en tuff miljö med mycket fattigdom, kriminalitet och missbruk är det oerhört värdefullt att få komma till en plats där de får sjunga och leka också.

Restoring Childhood, Imparting Rights jobbar också med något som heter ”Childrens Parliament” – eller Barnparlamentet – där barnen får träna sig i demokrati och känna på hur de kan göra skillnad i sina samhällen.

Snabba fakta

  • Projektet drivs av Equmenias systerkyrka Hindustani Covenant Church.
  • Målet med projektet är att få föräldrarna att upptäcka hur viktigt det är att deras barn får gå i skolan, och att de på så sätt ska göra allt för att barn som tvingas till arbete ska sluta arbeta och få börja i den “riktiga” skolan istället.
  • Det finns skolor i två olika städer i Indien: Pune och Gulbarga.
  • Projektet ger barn som inte har möjlighet att gå i vanlig skola möjlighet att få undervisning. En del av barnen går i skolor av undermålig kvalitet och då utgör undervisningen ett värdefullt komplement.
  • Under 2021 ingick cirka 400 barn i arbetet på olika sätt. Samma år var det ungefär 90 av dessa som började eller började om i vanliga skolor.
  • De som är en del av Equmenias utbytesprogram Glokal och åker till Indien arbetar delvis som volontärer på skolorna.