Discord

Discord är en gratis kommunikationsplattform där Equmenia tillhandahåller en server.

När du ansluter till servern så behöver du först godkänna några regler och efter att du har gjort det så hamnar du på i en välkomst-lobby. För att komma vidare in på servern behöver du kort presentera dig i ett formulär. Först då får du tillgång till resten av servern.

Alltså:

  1. Anslut & godkänn reglerna
  2. Fyll i formuläret

Varje onsdag klockan 20:00 har vi en andakt i kapellet.

Discordservern är öppen, d.v.s. ”vem som helst” kan bjudas in och modereras av gamingstaget och ledargruppen. På servern finns gott om ledare i Equmenias verksamhet. Om du har frågor om Discordservern och hur vi arbetar med detta, kontakta verksamhetsansvarig Jens Marklund.

Följande roller finns på servern:
Gamingstaget:
De som sitter i Equmenias gamingstag.
Ledare: Ledare som modererar servern.
Kaplan: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan.
Lärjungar: De som kommit in på servern och presenterat genom formuläret.