Minecraft

Equmenia tillhandahåller en minecraftserver som du är varmt välkommen att komma in på!

För att komma in på servern ansluter du först till vår Discordserver, information om den finner du i menyn till vänster. Detta för att det mesta av informationen kring vad som händer på servern finns i Discord. Vill du inte använda Discord, eller har frågor kring detta mailar du verksamhetsansvarig Jens Marklund.

Servern ligger på Minecraft: Java 1.19.3 men det går också att ansluta för dig som spelar Minecraft: Bedrock.

På våran server finns flera olika världar som hålls samman av en hub.

Creative
I creative kan du boka en plot för att bygga i kreativt läge. Skriv /plot help för att se olika kommandon eller fråga en ledare om hjälp.

Games
I games bygger vi minigames, spel och olika lekar som vi använder till våra onsdagsaktiviteter. Här kan man också spela t.ex. spela bedwars.

Survival
Survival är en värld som vi haft en längre tid och som inte återställs. Det är vanlig minecraft survival i svårighetsgrad normal.

Survival-Season
Survival-season är en survival-värld som återställs med jämna mellanrum och som kan innehålla annorlunda inslag. Det kan till exempel vara så att terrängen är mindre, att vi spelar med vissa regler, eller att vi följer en berättelse.

Varje onsdag klockan 19:00 har vi en aktivitet på minecraftservern som avslutas med andakt klockan 20:00. Samling sker i discord och vid kyrkan (huben) på servern.

Vi arbetar aktivt för att servern ska vara en trygg miljö att spela på och har gott om ledare som rör sig på servern regelbundet.