Om söndagsskola

Söndagsskolan är en mötesplats för barn och unga, där man undervisar från Bibeln, sjunger sånger och gör olika aktiviteter. Samlingstillfället är oftast under gudstjänsttid.

Det vanliga är att barnen deltar en stund i gudstjänsten, för att sedan gå vidare till Söndagsskolan.

Men så har det inte alltid sett ut. Söndagsskolan som form började redan i England i slutet av 1700-talet, då man ville förhindra kriminalitet bland barn i slummen. Sedan kom söndagsskolor till Sverige runt 1850-talet för att som kyrka nå ut med evangeliet bland barn. Då samlades man i olika möteslokaler på olika tider under veckan. Det var först under modern tid som söndagsskolan kom att ligga parallellt med gudstjänsten.

Söndagsskolan erbjuds ofta i flera olika grupper, indelat efter åldrar.

De åldrar som Equmenia räknar till Söndagsskolan är 3-7 år och 8-12 år. Till detta rekommenderar vi även att man räknar till åldern 0-2 år, även om man inte har regelrätt Söndagsskola. Då detta är tre olika faser i barnens utveckling, så är det viktigt att medvetandegöra vad man ger barnen i de olika åldersgrupperna.

Materialet ”Leva Livet”

Pingst Ung har skapat ett Söndagsskolematerial och Equmenia har under senare år varit med och bidragit till dess utveckling. Genom detta samarbete så kan Equmenia erbjuda våra rapporterande Equmeniaföreningar att kostnadsfritt tillgå hela Leva Livet materialet!

Växa i tro 0-2 år

Kyrkan och dess gemenskap är en trygg och rolig plats.

Till hela Växa i tro-planen

Växa i tro 3-7 år

Vi har gemenskap med Gud och varandra.

Till hela Växa i tro-planen

Växa i tro 8-12 år

Hjälp och utmaning att leva som kristen.

Till hela Växa i tro-planen

Kontakt

Jens Marklund

Jens Marklund

Regionsamordnare Equmenia Mitt, vik. barn- och ungdomskoordinator, Equmenia Gaming

076-501 17 01

08-580 031 29

jens.marklund@equmenia.se