Välkommen till Boost 24, Equmenias festivalkonferens. Där kommer du att få vara med och visionera, inspireras, motiveras och ha kul!

Boost är till för alla som vill vara med bidra till vad Equmenia ska göra och vara, oavsett om det är lokalt, regionalt och nationellt. Tanken är att ungdomsgänget och hela ledargänget ska kunna åka på Boost, det ska finnas något för alla!

Helgen kommer innehålla spännande samlingar, underhållning, roliga aktiviteter, gudstjänster och nya kompisar! Förhoppningen är att helgen ska få vara ett lyft, en BOOST, för dig och din förening och hela Equmenia.

Boka redan nu in 22-24 november 2024 och peppa dina kompisar och ledarkollegor att följa med. Boost äger rum i Immanuelskyrkan i Jönköping!

Ingen riksstämma 2024?

På riksstämman 2021 i Värnamo fattades beslut om att vartannat år ska Equmenia ha riksstämma och vartannat år en visionskonferens. Boost är alltså namnet på den festivalkonferens som tidigare gått under arbetsnamnet visionskonferens. Under Boost kommer det att vara en kort förvaltningsstämma för bl.a. ekonomiska frågor och välja in nya personer i styrelsen.

I november 2024 är vi i Immanuelskyrkan i Jönköping!

Innehållet riktar sig till den som är ungefär 15 år eller äldre. Men även en scoutledare som är 62 år kommer hitta intressanta programpunkter. Det viktiga är att du är intresserad av barn- och ungdomsverksamhet på något sätt, t.ex. som ledare.

För att få inspiration till din Equmeniaförening eller för att få påverka Equmenia på annat sätt. Eller om du vill få en Boost, ett lyft, till dig själv genom härliga människor och spännande program!

Boost är till för alla som vill vara med bidra till vad Equmenia ska göra och vara, oavsett om det är lokalt, regionalt och nationellt.

Hur många som helst! Åk gärna hela ungdomsgänget eller ledargruppen. Perfekt helg för att göra något bra, inspirerande och kul ihop.

På förvaltningsstämman som kommer äga rum är det däremot bara några som kan utses till ombud.

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud
    Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Både och! Det kommer att vara konserter och kul happenings. Men också tid för att i storsamlingar diskutera viktiga frågor eller lyssna på en spännande föreläsare. Dessutom riktigt bra gudstjänster!

På riksstämman 2021 i Värnamo fattades beslut om att vartannat år ska Equmenia ha riksstämma och vartannat år en visionskonferens (alltså Boost). Under Boost kommer det att vara en kort förvaltningsstämma för bl.a. ekonomiska frågor och välja in nya personer i styrelsen.

Mer info kommer!

Info kommer.

Info kommer.

Frågor?

Frågor om Boost, skriv till kristin.flodstrom@equmenia.se