Publicerat 

Medlemskampanj

Till dig som arbetar med medlemskap i er förening


En förening skulle inte finnas om det inte fanns några medlemmar! Så är det också med Equmenias föreningar och med Equmenia i hela Sverige. Equmenia skulle inte finnas om inte det fanns medlemmar i föreningarna.

För att vara medlem i Equmenia måste man vara medlem i en lokal förening. Det blir man genom att man själv gör en aktiv handling varje år. Det kan vara att skriva på ett papper eller att betala in en medlemsavgift. Det går alltså inte att säga att alla som går på scout automatiskt är medlemmar.

Det är skillnad på att vara deltagare och att vara medlem. Deltagare är alla som kommer till vår verksamhet, medan medlemmen precis som skrivits ovan behöver göra ett aktivt val att vara medlem. En medlem är den som har rätt att påverka organisationen demokratiskt, både lokalt, regionalt och nationellt. Antalet medlemmar påverkar statsbidraget till Equmenia och i vissa fall även landstings- och kommunbidrag. Genom att fler blir medlemmar kan Equmenia göra ännu mer!

 

Beställ ert kostnadsfria medlemskampanj-kit

Från och med 2020 kommer Equmenia att göra flera satsningar kring just medlemskapet och medlemskampanjkitet är en del av det. För att ni ska kunna synliggöra och arbeta med det i just er förening.

När vi planerar verksamhet och innehåll så finns det fyra ledord som är viktiga utgångspunkter. Det är berättande, relationer, upplevelser och delaktighet. När vi tagit fram det här kitet har vi försökt tänka in dessa fyra för att på bästa sätt nå ut till den lokala medlemmen.

Beställ kit

Observera att flera föreningar fick sitt kit på riksstämman i november 2019. Kolla med era ombud om ni redan har ett kit eller inte.

Innehåll i medlemskampanjkitet

Broschyr

I den finns information om medlemsskap, inspiration till hur föreningen kan jobba med medlemsskap, samtalsfrågor, programförslag till olika åldrar, mm.

Broschyren finns också att läsa här

Karta

Tanken med denna är att visa att vi allesammans i Equmenia är del av en större enhet. Och tillsammans kan vi göra saker som den lokala föreningen inte skulle klara på egen hand. På kartan kan ni märka ut just er förening, och kanske andra ställen som ni har koppling till. Som en lägergård, en annan förening, osv. Rama sen in kartan och häng upp där alla kan se den.

Keps

Kan användas av den som är medlemsansvarig i föreningen. När kepsen åker på så vet medlemmarna att det är dags att ta närvaro eller lämna in sin blankett eller liknande.

Klistermärken och tatueringar

Använd dessa på något kul sätt i er förening! Ha dem som priser vid en tävling på årsmötet. Lotta ut dem bland föreningens medlemmar. Ge till de första som blivit medlem under året. Eller nåt helt annat.

Beställ kit

Länkar som kan vara bra att ha

Det här är bl.a. länkar som hänvisas till i häftet om medlemskap. 

Här finns mycket mer information om medlemskap, föreningsteknik osv.

Blanketter för medlemskap, medlemskort, krisplan, stadgar, policys, ja alla dokument ni behöver!

Inspiration till pedagogiska och underhållande årsmöten

Film ”This is Equmenia” – Youtube

Church dynasty – Youtube (Film som visar hur det är att vara församling eller förening)

Hitta förening att be för

Registerprogrammet ”Repet”

 

Kan man vara livstidsmedlem i en Equmeniaförening? Eller i alla fall betala in medlemsavgift för flera år i taget?

Nej, man kan inte vara livstidsförening i en förening och inte heller betala för flera år i taget. För att vara medlem i en förening måste man varje år ta personlig ställning till att man vill vara med. Det kan man tex göra genom att betala in en medlemsavgift eller skriva under ett papper.

Vem kan bli medlem?

I normalstadgarna står det så här:

”Med medlem i föreningen avses den som under året
1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som
2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.”

Alltså kan alla de som under året på något sätt varit med i föreningens verksamhet bli medlemmar. 

Jag är inte aktiv i en förening men vill stötta, kan jag bli stödmedlem?

Eftersom Equmenia är en barn och ungdomsorganisation så behöver medlemmarna vara i huvudsak mellan 6-25 år (60%) för att få statsbidrag. Därför skulle det vara olyckligt om föreningen får många ”stödmedlemmar” som är över 25 år. 

I dagsläget finns inget gemensamt system för att lösa detta. Om en förening vill hitta en stöttande funktion så går det självklart bra. Men vi förordar då att man inte kallar det ”Stödmedlem” utan istället kanske Equmeniastöd eller något annat, för att inte blanda in medlemskap i det hela. 

Vill du stötta en förening? Ta kontakt med den och se hur ni kan lösa det på bästa sätt! 

Måste man ha medlemsavgift?

Det finns två sätt att bli medlem och i din förenings stadgar står det hur man blir medlem hos just er.

Antingen genom att betala en av årsmötet fastslagen medlemsavgift eller genom ett skriftligt medgivande, t.ex. en namnunderskrift. Det kan också stå i stadgarna att båda sätten är godkända.

Fundera på vilket sätt som passar bäst för er.

Vad är skillnaden på att vara deltagare och medlem?

Deltagare är alla som kommer till vår verksamhet, medan medlemmen behöver göra ett aktivt val att vara medlem. En medlem är den som har rätt att påverka organisationen demokratiskt, både lokalt, regionalt och nationellt.  Det är också medlemmarna som ger statsbidrag till Equmenia och i vissa fall även landstings- och kommunbidrag. Genom att fler blir medlemmar kan Equmenia göra ännu mer!

 

Varför ska en person bli medlem i Equmenia? Räcker det inte att den är med som deltagare?

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA
En förening är inget utan sina medlemmar! Om du blir medlem i din förening så hjälper du föreningen att kunna fortsätta med allt bra som görs. När du är medlem så blir du del av något ännu större! Runtom i Sverige finns många Equmeniaföreningar som vill jobba med bra saker, precis som din förening.


EQUMENIA ÄR EN RÖST I SAMHÄLLET
Med många medlemmar så blir Equmenia en stor organisation som kan påverka samhället i frågor som rör barn och unga, t.ex. bidra i samtalet om hur vi möter psykisk ohälsa eller kämpa för att få tillbaka bidrag i kommuner där föreningar fått det indraget.


DIN FÖRENING FÅR HJÄLP OCH STÖD
Eftersom din förening är med i Equmenia så kan ni få stöd och hjälp. Det kan t.ex. vara genom ledarutbildning, stöd till styrelsen, föreningsutveckling, material och bildbank.


DIN FÖRENING FÅR PENGAR FÖR ATT DU ÄR MEDLEM
Genom att du är medlem i en Equmeniaförening så får din förening pengar för det. Och det är ju toppenbra!


SCOUTGEMENSKAP
För att få vara scout måste man vara med i en förening som är ansluten till en organisation som är med i Scouterna. Och det är Equmenia! Därför kan vi ha scouter.


SOLIDARITET
Även om vissa kanske tillhör en stor förening med mycket  kapacitet så finns det andra som ännu mer behöver känna att de inte är ensamma. Tillsammans kan vi göra så mycket mer!

 

MÖTESPLATSER
Om vi är en organisation med många medlemmar så kan vi arrangera viktiga mötesplatser som kan få betyda mycket i  barn och ungas liv. Exempel på detta är scoutlägret Prisma  
och lärjungaskolan Apg29.