Istället för nyårsläger

Tyvärr måste nyårsläger ställas in år. För barn och unga är det viktigt att träffas och ha meningsfulla fritidsaktiviteter så även om inte läger går att arrangera, ta chansen att ses på annat sätt. Träffar i den egna föreningen med mindre grupper går bra att genomföra.

Här finns några förslag på aktiviteter. Många fler hittar du i Equmenias idébank!

Här finns Equmenias sida med information angående Corona