Händer som tvättas

Hur ska vi göra i föreningen i coronatider?

Uppdaterad 20 nov

Här hittar du information och tips för denna speciella tid.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp följer utvecklingen noggrant. För att läsa mer: Equmeniakyrkans webbsida för information om corona-viruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er uppdaterade via deras hemsida.

Den 16 november kom nya hårdare budskap från Regeringen som föreslår att max åtta personer ska träffas. Vi väntar in beslut och information om detta och kommer kommunicera mera när vi vet vad som gäller.

På presskonferensen den 20 november, med Amanda Lind och Mikael Damberg, sades angående verksamhet för oss föreningar att,

”Så länge som möjligt som barn och ungdomsidrotten kan hålla på, desto bättre, framförallt för de yngre barnen, men sedan exakt vilka rekommendationer som ska gälla för idrottsträning, det är någonting som FHM får ta ställning till och förtydliga i dialog med idrottsrörelsen naturligtvis.”

Detta gäller även oss också på Equmenia, speciellt för alla barn födda 2005 och senare. På tisdagen den 24 november kommer FHM ha nästa presskonferens.

Vi fortsätter vara en gemenskap

Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om ni som ledare kan fortsätta att hålla kontakten med era grupper, tex. genom digitala samlingar.

Equmenia och Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar att alla föreningar och församlingar i regioner med restriktioner under denna period inte samlar till fysiska samlingar.

Det enda undantaget gäller samlingar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Equmenia följer här myndighetens råd för idrottsträningar. Om verksamhet sker bör den ske utomhus, i mindre grupper och med avstånd. Det är upp till varje lokalförening och barn- och ungdomsverksamhet att ta ansvar för att det sker på ett säkert sätt och att det genomförs med hänsyn tagen till risken det medför för både deltagare och ledare.

– De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska inte komma till våra verksamheter.
– God handhygien på samlingarna
– Det är förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer.
– Verksamhet bör ske utomhus, i mindre grupper och med avstånd.

Restriktioner

Det är viktigt att vi sätter oss in i vad de olika restriktionerna innebär.

Equmenia har varit i kontakt med den statliga myndigheten SST för att få hjälp att tolka vad restriktionerna gäller. Det gör att vi kan säga att vår verksamhet kan tolkas som ”idrottsträning” i folkhälsomyndighetens råd.

Torsdagen den 19 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren i Jämtlands län och länsstyrelsen har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i länet.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 19 november uppmanas alla som vistas i Jämtlands län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Jämtlands län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Jämtlands län

Detta beslut gäller till och med 2020-12-13. Beslutet kan förlängas.

Måndagen den 16 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i Gävleborgs- och Västernorrlands län och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs- och Västernorrlands län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Gävleborgs- och Västernorrlands län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län

Detta beslut gäller till och med 2020-12-13. Beslutet kan förlängas.

Torsdagen den 12 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 12 november uppmanas alla som vistas i Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

För invånare i Dalarnas-, Värmlands och Västmanlands län gäller även att:

 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Dalarnas-, Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län

Detta beslut gäller till och med 2020-12-10. Beslutet kan förlängas.

Måndagen den 10 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

För invånare i Norrbottens och Västerbottens län gäller även att:

 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län

Detta beslut gäller till och med 2020-12-08. Beslutet kan förlängas.

Torsdagen den 5 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 5 november uppmanas alla som vistas i Kronobergs och Södermanlands län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Kronobergs och Södermanlands län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Kronobergs och Södermanlands län

Detta beslut gäller till och med 2020-11-26. Beslutet kan förlängas.

Måndagen den 3 november har Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna i region Halland, Jönköping och Örebro och länsstyrelserna har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas i respektive län.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 3 november uppmanas alla som vistas i Halland, Jönköping och Örebro län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar föreningar i Halland, Jönköping och Örebro län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:Folkhälsomyndighetens allmänna råd till Halland, Jönköping och Örebro län

Detta beslut gäller till och med 2020-11-24. Beslutet kan förlängas.

Torsdagen den 29 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Detta beslut gäller till och med 2020-11-19. Beslutet kan förlängas.

Tisdagen den 27 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i region Skåne att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i region Skåne att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Lokala församlingar i region Skåne behöver nu vidta åtgärder med utgångspunkt i detta skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.

Detta beslut gäller till och med 2020-11-17. Beslutet kan förlängas.

Tisdagen den 20 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Uppsala län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Lokala församlingar i Uppsala län behöver nu vidta åtgärder med utgångspunkt i detta skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.

Detta beslut gäller till och med 2020-11-03. Beslutet kan förlängas.

Hur gör vi med vårt arrangemang?

I dessa tider är det svårt att veta om arrangemang ska ställas in, ställas om eller hållas som vanligt. Extra svårt är det förstås med arrangemang som ligger lite längre fram i tiden. Följ myndigheternas riktlinjer. Varje fall måste bedömas utifrån dess förutsättningar. Gör därför en riskbedömning med hjälp av länkar och texten nedan.

Folkhälsomyndigheten riskbedömning

Scouternas sida för riskbedömning

Läger och hajker

Den 4 juni kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Fortfarande gäller att inte samlas mer än 50 personer samt att alla tar ansvar för att hindra smittspridning.  Det handlar bland annat om att hålla god handhygien, hålla avstånd till varandra och skydda våra riskgrupper.

Övernattningar är möjligt om det finns möjligheter till att hålla avstånd och god hygien. Ett annat alternativ är att göra ”dagläger” på hemmaplan eller närliggande gård där man kan ses dagtid och sedan sova hemma på natten. Eller att man delar upp ett läger i mindre enheter.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgruppen är aktiv i arbetet.

Hur många ska ni vara?

Just nu är det förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer . Ju färre desto bättre ur smittskyddssynpunkt. Kan ni ha mindre lokala träffar?

Hur långt arrangemang?

Att träffas under t.ex. några timmar en eftermiddag innebär mindre risk än en veckas läger. Kan ni förkorta eller förändra ert planerade arrangemang?

Var i landet?

Var i Sverige ska ni vara? Vissa områden är värre utsatta än andra och under kommande veckor kan nya platser komma att bli drabbade.

Inomhus eller utomhus?

Utomhus är bättre än inomhus eftersom det är lättare att hålla avstånd till varandra. Kan ert planerade arrangemang flyttas ut?

Ledare och arrangörer

Vilka är ledare och arrangörer? Tillhör de riskgrupp? Hur många är ni? Klarar arrangemanget avhopp bland medverkande? Tänk på att ni behöver vara extra många ledare för om någon uppvisar symptom så kan de inte delta. Fundera också på vad ledare och medverkande jobbar med. Har de arbeten som gör att de på kort varsel kan behöva jobba, t.ex. inom vården?

Matservering

Kan ni planera för att det inte serveras mat? Kan deltagarna själva ta med matsäck? Om det serveras mat, se till att det inte bildas köer till maten. Kan ni äta i omgångar? Kan någon servera maten vid borden?

Körverksamhet

Folkhälsomyndigheten har sammanställt generella rekommendationer för körledare. Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning.

Fem av Sveriges körförbund har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten. Se här

Tips för läger:

-Tänk igenom att ni har tillräckligt många ledare så att ni kan hålla igång lägret trots om någon blir sjuk

-Tänk på lämning- och hämtningssituationen

-Tänk noga igenom och ge information om vad som gäller om någon får symtom på lägret. Kommunicera vem som beslutar om någon behöver åka hem. Beslutet kan inte överklagas.

-Förbered möjlighet för isolering för person med symtom

-Tänk på eventuell hemresa om ett barn behöver åka hem – föräldern behöver finnas inom rimligt avstånd (bestäm antal timmar) och kommunicera detta med föräldrarna innan.

Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinavisuset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris på krisinformation.se

Därför ställer vi om – inte in

Vi har uppmuntrats från myndigheterna att fortsätta bedriva verksamhet – i enlighet med rekommendationerna. (När man läser rekommendationerna finns vi tillsammans med idrottsverksamheten). Gärna ute – i mindre grupper.

Kyrkan är i sin fulla funktion när allt annat skakar. 

I dessa tider är det extra viktigt att de barn- och unga som har förhinder att komma till aktiviteterna fortfarande känner sig sedda av Equmenia.

Equmenia finns alltid till för de barn- och unga som känner sig som de minsta i världen.

Så kan vi vara med och göra skillnad

Vi är en del av kyrkan och vi behöver finnas till för våra barn och unga. Många barn och unga känner oro. Därför kan det vara viktigt att erbjuda en meningsfull aktivitet.

Fundera på hur du och er förening kan finnas till hjälpa också utanför förenigen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället. Det finns i vårt dna som kristen barn- ooch ungdomsorganisation att finnas till för de utsatta och bidra med det vi kan. Detta kan göras på många olika sätt

Tips för att hjälpa till

– Inte belasta sjukvården – sprid inte smitta
– Kan ni hjälpa till att handla till någon hostig, äldre eller tillhörande riskgrupp?
– Många barn och unga finns på sociala medier. Hur kan ni finnas extra tydligt på plats där nu? Brädspel eller fika via videosamtal?
-Uppmuntran. Uppmuntra de som jobbar inom vården eller någon annan som jobbar hårt. Skicka ett meddelande!

Nu ber vi

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”
Jes 41:10

Gud med oss


10 TIPS I CORONA-TIDER

Att tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk och hosta i armvecket är superviktigt.

Men mer då? Det är viktigt att ta denna situation på allvar. Och vad kan vi göra för att minska oron, uppmuntra till handlingskraft och sprida hopp?

HÄR KOMMER 10 TIPS 👉

BE EN BÖN

Du kan till exempel använda den föreslagna tidigare på denna sida.

HJÄLP TILL

T.ex. gå och handla åt någon som är i riskgrupp eller var extra hjälpsam mot de du möter. Nu håller vi ihop!

UPPMUNTRA

Uppmuntra de som jobbar inom vården eller någon annan som jobbar hårt. Skicka ett meddelande!

UMGÅS DIGITALT

Unga är ofta jättebra på att umgås digitalt, t.ex. via snapchat, gaming, osv. Fortsätt med det och lär någon som inte vet hur man gör. Hur ses man på bäst på en digital fika?

GÅ UT

Gå ut och grilla korv. Arrangera en tipspromenad. Fixa en skattjakt.

UPPDATERA DIG LAGOM

Håll dig uppdaterad men se till att inte ALL vaken tid går åt till att läsa och höra om virus. Fortsätt med sånt som du tycker är kul också.

HÖR AV DIG

Skicka ett meddelande till någon som du tror är orolig eller ensam. Eller ring. Och detsamma gäller om du är orolig. Hör av dig till någon.

RÖR PÅ DIG

Gå till ett utegym eller kör hemmaträning. På youtube finns hur mycket bra tips som helst!

BYT BAKGRUNDSBILD

Byt till en hoppfull och peppig bakgrundsbild på mobilen. På så vis får du alltid en påminnelse när du tittar på den.

SÄTT UPP LAPPAR

Sätt i hemlighet upp uppmuntrande och lugnande meddelanden i skolan eller på jobbet, t.ex. vid någons skåp. ”Nu hjälps vi åt, vi klarar det här!”