Händer som tvättas

Hur ska vi göra i föreningen i coronatider?

Uppdaterad 12 maj

Här hittar du information och tips för denna speciella tid.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp följer utvecklingen noggrant.

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er uppdaterade via deras hemsida.

Nya regler från 1 juni


På presskonferensen 12 maj med Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelades flera goda nyheter som berör oss som organisation. Utifrån rådande smittskyddsläge och för att bli mer träffsäkra i de begränsningar som bland annat drabbat oss som föreningar och församlingar föreslås att:

 • Viss lägerverksamhet för barn kommer att tillåtas.
 • Upp till 50 personer kan mötas inomhus om man har anvisad plats eller det går att hålla avstånd.
 • Upp till 100 personer kan mötas utomhus även om deltagarna inte har sittplats.
 • Upp till 500 personer kan mötas om man har anvisad sittplats eller det går att hålla av stånd.

Denna information vill vi förmedla nu direkt, även om inte alla detaljer finns tillgängliga än. På detta sätt vill bidra till att skapa goda möjligheter att hinna förbereda för en förändring som vi tror träder i kraft den 1 juni. Så snart vi får del av ytterligare information kommer mer detaljerade råd och rekommendationer från Equmenias och Equmeniakyrkans krisgrupp.


Information nedan uppdaterad 5 maj

Ja. Nu tillåts verksamhet för barn och unga upp till gymnasiet (födda 2002 och senare). Om ni har en definierad grupp så kan ni vara fler än 8.

Ni avgör och bestämmer själva. Om er verksamhet påminner om skolans, är inomhus och med stora grupper från många olika håll så kan man följa skolans exempel. Erbjuder man annan verksamhet som tex är i mindre grupper eller utomhus kan man ha igång sin verksamhet.

Absolut! Så länge andakten är en del av annan verksamhet så räknas det inte som en öppen samling där allmänheten har tillträde. Då gäller inte gränsen om 8 personer.

Ja. Så länge som ni är en definierad grupp får ni vara fler. Läs mer längre ner.

Ja. När vuxna är med ska man följa dessa rekomendationer:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Ni vet hur smittoläget ser ut i ert område och beslutar själva hur ni gör. All verksamhet för barn och unga är rekommenderad att starta upp för barn och ungas skull. Ett år är lång tid i en ung människas liv. Man kan börja i liten skala och möta de behov som finns efter att mycket varit inställt eller skett digitalt. Varför inte ses och göra något enkel ute och avsluta med en bön för veckan?

Att hålla avstånd är viktigt. Tänk speciellt på det när ni sätter er ner.

Rekommendationerna är lite kluriga, men det är skillnad på rekommendationerna för barn och vuxna. Skol- och fritidsverksamheten fortsätter trots mycket annat är inställt.

Såhär säger Folkhälsomyndigheten om varför : Även om barn och unga generellt inte drabbas av allvarlig sjukdom och död av covid-19, så har konsekvenserna av pandemin haft stor inverkan på deras liv. Det handlar om att de fått distansundervisning i stället för närundervisning, oro för föräldrars arbetslöshet och saknad av vänner och familj. Barn och unga i en redan socioekonomiskt och socialt utsatt position är de som drabbats hårdast under pandemin. Därför är det viktigt att de smittskyddsåtgärder som vidtas är väl avvägda och inte får mer negativa konsekvenser än själva pandemin.

Just nu finns det inga tydliga rekommendationer kring läger i sommar. I början av maj tros det komma mer information. Det som har sagts hittills är att det kommer vara liknande denna sommar som förra. Fortsätt planera mindre läger. Lägg gärna lägren i slutet av sommaren. Ha gärna en b-plan i form av dagsläger.

Vi fortsätter vara en gemenskap

Vi vet hur viktig vår verksamhet är för barn och unga. Vi hoppas att Equmenia kan fortsätta att bidra med en meningsfull fritid och en gemenskap med hopp, också i denna tid. Kanske är det nu som det behövs som mest.

Vi fortsätter vara en gemenskap i alla lägen, även om är det utomhus eller digitalt. Vi tar ansvar för barn och unga och hoppas vi kan fortsätta med verksamhet där det är möjligt att göra i enlighet med de råd som finns. Unga ska inte lämnas ensamma med risk för oro utan bli sedda och lyssnade på. Tillsammans kan vi finnas där och klara oss igenom detta tillsammans.

Ska vi fortsätta med verksamhet?

Varje förening avgör om och hur de kan bedriva verksamhet smittsäkert. Detta utifrån om det går att genomföras i enlighet med råden från FHM och hur mycket smitta det finns i närområdet.

– De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska inte komma till våra verksamheter.
– Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
– Verksamhet får gärna ske utomhus, i mindre grupper och med avstånd.

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att fritidsaktiviteter är viktiga för barn och unga och bör fortsätta som vanligt.

Verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare är okej, så länge de genomförs på ett säkert sätt, både inomhus och utomhus.

Aktiviteter för barn födda 2001 och tidigare gäller:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.
  Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Om allmänna sammankomster och definierade grupper

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare.

Gruppverksamhet med en definierad grupp är inte allmän sammankomst. I en definierad grupp finns det en lista med vilka som är med, det ok för nya deltagare att börja vara med i gruppen men är inte öppen för allmänheten att komma och gå som man vill.

Till skillnad från kyrkans verksamhet som tex gudstjänst där alla är välkomna att vara med som ses som en allmän sammankomst. Om allmänheten har tillträde till verksamheten är det att ses som en allmän sammankomst. Alla gudstjänster är öppna sammankomster. Som hjälp kan man se skillnaden i att prata om plats (välkommen till kyrkan) eller en enskild grupp (välkommen att gå med i scouterna).

Hur gör vi med årsmötet?

Alla årsmöten bör hållas digitalt. Tips för årsmötet finns här.

Hur gör vi med vårt läger?

Det finns inga tydliga rekommendationer kring läger för sommaren. Den information vi fått är att det kan komma mer information i början av maj.

Vi uppmuntrar till att fortsätta planera för mindre läger under sommaren. Om möjligt förlägga dem i slutet på sommaren. Ha samtidigt en b-plan för att kunna ställa om till dagsläger.

Folkhälsomyndigheten riskbedömning

Scouternas sida för riskbedömning

Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinavisuset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris på krisinformation.se

Nu ber vi

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”
Jes 41:10

Gud med oss