Händer som tvättas

Hur ska vi göra i föreningen i coronatider?

Vi fortsätter vara en gemenskap

Vi vet hur viktig vår verksamhet är för barn och unga. Vi hoppas att Equmenia kan fortsätta att bidra med en meningsfull fritid och en gemenskap med hopp, också i denna tid. Kanske är det nu som det behövs som mest. 


Uppdaterad 9 september

Här hittar du information och tips för denna speciella tid.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp följer utvecklingen noggrant.

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er uppdaterade via krisinformation.se.

Rekommendationer kan också ges av regionala och lokala smittskydd. Håll er uppdaterade på hur det ser ut i er region och kommun. Till exempel kan det vara bra att hålla koll på eventuella utbrott i skolorna och hur det kan påverka er verksamhet.

Kom också ihåg att fortsätta tänka på detta:

 • De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska inte komma till våra verksamheter.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien.

Rekommendationer för lägerverksamheter och andra arrangemang

Frågor och svar kring läger hittar ni även på Scouternas hemsida:

Checklista inför läger och hajker

Att planera aktiviteter där vi också behöver tänka kring smittskydd skapar mer jobb och flera frågor uppstår. Scouterna har skrivit ihop en checklista som stöd för er planering.

Checklista för planering av läger och hajker

Här nedan finns en checklista på saker ni bör ha tänkt igenom och ha en plan för när ni arrangerar läger och hajker. Använd Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förebyggande åtgärder som ett stöd i er planering.

 • Transport: Hur reser ni till lägret på ett smittsäkert sätt?
 • Hygien: Hur håller ni god handhygien under lägret? Finns det tillräckligt med vatten för att tvätta händerna ofta?
 • Matlagning: Hur organiserar ni matlagning, servering och diskning på ett smittsäkert sätt?
 • Boende: Hur bor ni? Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar. Kan ni sprida ut er på stora ängar och hålla avstånd?
 • Aktiviteter: Hur undviker ni att många samlas på samma ställe? Hur genomför ni aktiviteter så att deltagare kan undvika närkontakt t.ex. samarbetsövningar, kramring, lägerbål, disco etc?
 • Sjukdom: Hur hanterar ni om någon blir sjuk? Har ni möjlighet till isolering och säker transport hem?
 • Kommunikation: Hur informerar ni vårdnadshavare innan lägret om ert säkerhetsarbete och om hur vårdnadshavare kan prata med sina barn inför lägret? Hur uppdaterar ni föräldrar och andra om något skulle hända på lägret?

Kommunikation med vårdnadshavare

Det är alltid viktigt att ha en tydlig kommunikation med vårdnadshavare men särskilt nu. Berätta för vårdnadshavare hur ni har planerat för att genomföra ett smittsäkert läger eller hajk. Använd frågorna från checklistan som stöd. 

Här nedan följer en mall för info till vårdnadshavare:

Hej, du vårdnadshavare för en deltagare!

Tack för att vi har ditt förtroende att ge ditt barn en trygg och meningsfull fritid!

Vi på förening /kår har jobbat hårt för att skapa goda förutsättningar för att våra scouter ska kunna vara med på roliga, utvecklande och smittsäkra aktiviteter.

Såhär har vi tänkt inför läger/hajk, xxxxx:

 • Hur vi tar oss dit: xxxx
 • Hur vi håller god hygien: xxxx
 • Hur hanterar maten: xxxx
 • Hur vi bor: xxxx
 • Hur vi organiserar aktiviteter på plats: xxxx
 • Vad vi gör om någon blir sjuk: xxxx

Har du några frågor eller funderingar kan du höra av dig till: xxxxxx

Vänliga hälsningar,
xxxxxx

Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på coronaviruset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris:

Nu ber vi

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen


Frågor?

Har ni frågor kring hur ni ska göra i er förening i coronatider så kan ni kontakta er region.