Händer som tvättas

Hur ska vi göra i föreningen i coronatider?

Vi fortsätter vara en gemenskap

Vi vet hur viktig vår verksamhet är för barn och unga. Vi hoppas att Equmenia kan fortsätta att bidra med en meningsfull fritid och en gemenskap med hopp, också i denna tid. Kanske är det nu som det behövs som mest. 


Uppdaterad 10 januari 2022

Här hittar du information och tips för denna speciella tid.

Equmenia och Equmeniakyrkans krisgrupp följer utvecklingen noggrant.

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er uppdaterade via krisinformation.se.

Rekommendationer kan också ges av regionala och lokala smittskydd. Håll er uppdaterade på hur det ser ut i er region och kommun. Till exempel kan det vara bra att hålla koll på eventuella utbrott i skolorna och hur det kan påverka er verksamhet.

Nya restriktioner från 12 januari

Den 12 januari införs ytterligare restriktioner och allmänna råd. Avrådan från läger och cuper inomhus förlängs och kommer omprövas 31 januari.

Träffar i den egna föreningen och i den mindre gruppen går fortfarande bra och är viktiga att genomföra, men på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Från folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

Fritidsaktiviteter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis lag eller motsvarande samt att dessa inte blandas med varandra mer än vad aktiviteten kräver.
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt.
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver anordnare av fritidsaktiviteter vara beredda på att planera om.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida för anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga.


Allmänna sammankomster och krav på vaccinationsbevis

Kravet på vaccinationsbevis, eller andra lämpliga smittskyddsåtgärder, gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus från 1 december 2021.

De allra flesta verksamheter i Equmenias föreningar är inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt ordningslagen och omfattas därför inte av kravet på vaccinationsbevis. Arrangemang som kan innefattas av kravet kan vara exempelvis julmarknader och konserter. För dessa och andra arrangemang har Equmenia och Equmeniakyrkan sammanställt rekommendationer och rutiner som finns att hitta hos Equmeniakyrkan:

Även om föreningens verksamheter inte omfattas av dessa regler är det rekommenderat att vidta åtgärder för att i möjligaste mån bidra till minskad smittspridning.


Från folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder

Fritidsaktiviteter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis lag eller motsvarande samt att dessa inte blandas med varandra mer än vad aktiviteten kräver.
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt.
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver anordnare av fritidsaktiviteter vara beredda på att planera om.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida för anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga.

Just nu avråds från läger, men med förhoppning om att kunna anordna läger längre fram finns här information om sådant som är bra att tänka på.

Frågor och svar om läger

 • Kan man kräva vaccinationsbevis för dem under 18 år? Nej, Inte som bestämmelserna ser ut just nu.
 • Kan man kräva att deltagaren ska testa sig innan de åker på läger? Ja.
 • I så fall, vilken typ av test? Vanligt snabbtest Covid-test. Finns att köpa på apoteket. Typ 80-90 kr. Den som är förkyld ska stanna hemma.
 • Hur långt innan lägret bör deltagaren testats? Kvällen innan lägret startar.
 • Kan man kräva att föräldrarna hämtar deltagaren om den blir sjuk på lägret? Ja. Detta bör kommuniceras innan lägret börjar, ta hjälp av checklistan nedan.
 • Kan man kräva att alla har munskydd på bussen till lägret? Ja

Checklista inför läger och hajker

Att planera aktiviteter där vi också behöver tänka kring smittskydd skapar mer jobb och flera frågor uppstår. Scouterna har skrivit ihop en checklista som stöd för er planering.

Checklista för planering av läger och hajker

Här nedan finns en checklista på saker ni bör ha tänkt igenom och ha en plan för när ni arrangerar läger och hajker.

 • Transport: Hur reser ni till lägret på ett smittsäkert sätt?
 • Hygien: Hur håller ni god handhygien under lägret? Finns det tillräckligt med vatten för att tvätta händerna ofta?
 • Matlagning: Hur organiserar ni matlagning, servering och diskning på ett smittsäkert sätt?
 • Boende: Hur bor ni? Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar. Kan ni sprida ut er på stora ängar och hålla avstånd?
 • Aktiviteter: Hur undviker ni att många samlas på samma ställe? Hur genomför ni aktiviteter så att deltagare kan undvika närkontakt t.ex. samarbetsövningar, kramring, lägerbål, disco etc?
 • Sjukdom: Hur hanterar ni om någon blir sjuk? Har ni möjlighet till isolering och säker transport hem?
 • Kommunikation: Hur informerar ni vårdnadshavare innan lägret om ert säkerhetsarbete och om hur vårdnadshavare kan prata med sina barn inför lägret? Hur uppdaterar ni föräldrar och andra om något skulle hända på lägret?

Kommunikation med vårdnadshavare

Det är alltid viktigt att ha en tydlig kommunikation med vårdnadshavare men särskilt nu. Berätta för vårdnadshavare hur ni har planerat för att genomföra ett smittsäkert läger eller hajk. Använd frågorna från checklistan som stöd. 

Här nedan följer en mall för info till vårdnadshavare:

Hej, du vårdnadshavare för en deltagare!

Tack för att vi har ditt förtroende att ge ditt barn en trygg och meningsfull fritid!

Vi på förening /kår har jobbat hårt för att skapa goda förutsättningar för att våra scouter ska kunna vara med på roliga, utvecklande och smittsäkra aktiviteter.

Såhär har vi tänkt inför läger/hajk, xxxxx:

 • Hur vi tar oss dit: xxxx
 • Hur vi håller god hygien: xxxx
 • Hur hanterar maten: xxxx
 • Hur vi bor: xxxx
 • Hur vi organiserar aktiviteter på plats: xxxx
 • Vad vi gör om någon blir sjuk: xxxx

Har du några frågor eller funderingar kan du höra av dig till: xxxxxx

Vänliga hälsningar,
xxxxxx


Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på coronaviruset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris:

Nu ber vi

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.” Jes 41:10

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen


Frågor?

Har ni frågor kring hur ni ska göra i er förening i coronatider så kan ni kontakta er region.