Publicerat 

Idrottskolorna – Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa

Idrottskolorna – Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa

 

Vad är idrottsskolorna i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa?
I Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa är Equmenia och Equmeniakyrkan med och driver två idrottsskolor för barn mellan 6 och 17 år. På skolorna bedrivs träning och sociala aktiviteter på kvällar och helger när barnen inte går i den vanliga skolan.

”Vänskap! Glädje! Fair Play!”
”Vänskap! Glädje! Fair Play!” Orden ekar över de stora fotbollsplanerna på idrottsskolan i Brazzaville när runt 300 barn och ledare ropar ut slagorden som präglar idrottsskolans verksamhet. Förutom slagorden finns det tio så kallade ledstjärnor, skrivna på idrottsskolans långa murar, med syfte att utbilda och hjälpa de barn och ungdomar som varje vecka kommer till Idrottsskolan:

  • positiv attityd,
  • ärlighet,
  • respekt,
  • ansvar,
  • hänsyn,
  • bra språk,
  • ödmjukhet,
  • uppmuntran,
  • pålitlighet,
  • förebild.

Bakgrund
År 2003 startade Equmeniakyrkan och Equmenia i samarbete med Gothia Cup och vår systerkyrka i Kongo-Brazzaville, EEC, en idrottsskola i Kongo-Brazzaville. När skolan startades fanns det efter år av krig stora behov av att föra barn och unga från olika folkgrupper samman. Genom idrotten lyckades man göra en stor förändring. I dag ser man inte längre etiska folkgrupper som ett problem för vänskap och samarbete i Brazzaville. Däremot präglar fattigdom, våld och kriminalitet fortfarande många barns och ungdomars liv. Idrottsskolans arbete med att lära barn och ungdomar goda värderingar och att leva i fred är därför lika viktigt än idag. Inspirerade av idrottsskolan i Brazzaville invigdes 2010 idrottsskolan i Kimpese i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här finns idag nästan 200 barn och ungdomar. Idrottsskolan i Kimpese drivs idag av den lokala systerkyrkan CEC med stöd av Equmeniakyrkan och Equmenia.

”Det bästa här på idrottsskolan tycker jag är livskunskapsklasserna och alla kompisar. På livskunskapsklasserna får vi lära oss bra saker, till exempel hur man använder en dator.”
 – Japhet, 12 år på idrottskolan i Kimpese

Syfte och mål
Idrottsskolan har som syfte och mål att förebygga och hantera konflikter mellan barn och ungdomar. Genom träningarna och de sociala aktiviteterna vill vi förändra barn och ungdomars uppträdande och attityder, visa på respekt samt vänskap i motsats till det förakt och den rädsla och våld som inbördeskrig, oroligheter och fattigdom har fött fram. Genom idrott och andra sociala aktiviteter bidrar projektet till att utveckla kongolesiska barns och ungdomars fritidsaktiviteter, utveckla deras sociala och personliga fostran präglad av demokratiska värderingar samt bidra till att ungdomar med olika bakgrund träffas och lär känna varandra.

I Kongoländerna brukar vi säga att målet med idrottsskolorna inte primärt är att skapa nästa generations idrottsstjärnor utan hellre nästa/näste president för de två länderna. Det vill säga man vill vara med och forma goda medborgare. Idrottsskolorna har också som mål att arbeta för en jämställd syn mellan flickor och pojkar och alla människors lika värde.

Meningsfull fritid
Ett viktigt syfte utöver de goda värderingar som man vill föra över till barnen är att ge dem en meningsfull fritid. För i ett land där väldigt många barn behöver hjälpa till med att försörja familjen är fritidssysselsättningar där barnen får vara just barn en stor bristvara.

Vilka sporter erbjuds?
På idrottsskolan i Brazzaville får runt 300 barn och ungdomar möjlighet att träna fotboll, gymnastik, beachvolley och vanlig volleyboll. På idrottsskolan i Kimpese satsar man på träningar med fotboll, beachvolleyboll, basket och lokala dansen nzango. Nästan 200 barn är inskrivna på idrottsskolan i Kimpese.

Sociala aktiviteter
Ett viktigt inslag i arbetet är de sociala aktiviteter som arrangeras utöver idrotten. Det kan exempelvis handla om att spela spel, lägga pussel, få hjälp med läxläsning, teater och sång, träffar där man i grupper pratar om de tio ledstjärnorna såsom ”ansvar” eller ”ärlighet” eller om hälsa, alkohol eller droger.

En av ledarna som arbetar med de sociala aktiviteterna i Kongo-Brazzaville heter Judi. Han brukar berätta sagor för barnen för att förklara svåra begrepp och för att undervisa om goda värderingar:

” Jag hoppas att ungdomarna en dag själva blir ledare. Att de, likt mig och andra, en dag ska komma tillbaka och undervisa nästa generation om demokratiska värderingar, om respekt, och om vikten av att vara en god kamrat och förebild. Då har jag lyckats med mitt arbete!”
– Judi, 29 årig ledare för sociala aktiviteter Brazzaville.

Vad är på gång?
De senaste åren har en väpnad konflikt drabbat Pool-regionen utanför huvudstaden Brazzaville. Nu är det fred, men många barn och ungdomar lever mitt i krigets konsekvenser där konflikterna fortfarande är färska. På lokalt initiativ utreder vi nu möjligheterna till en expansion av verksamheten med idrottsskolan in i den konfliktdrabbade Pool-regionen.

Hur kan du hjälpa till?

 

Verksamheterna i Brazzaville och Kimpese är naturligtvis förenade med stora omkostnader så om ni vill vara med och bidra med pengar eller material till idrottsskolorna så är det mer än välkommet!

Ge en gåva
Vi är tacksamma för gåvor till Equmeniakyrkans Plusgiro 90 03 28-6 eller Bankgiro 900-3286. För gåvor till idrottsskolan i Brazzaville märk betalningen med verksamhetsnummer ”44310” och för gåvor till idrottsskolan i Kimpese märk betalningen med nummer ”44610”.
Du kan också ge via mobilappen Swish. Skicka då din gåva till Swishnumret 900 32 86 och uppge i meddelandet nummer ”44310” för Brazzaville och nummer ”44610” för Kimpese.

Företag eller sponsorer
Om du som företag eller större gåvogivare vill vara med och sponsra våra idrottsskolor kan ni skicka ett mejl till vår internationella koordinator på linnea.jimenez@equmenia.se för mer information.

Bli idrottsvolontär
Till idrottsskolan i Brazzaville har du som idrottsintresserad även möjlighet åka som idrottsvolontär. Se mer information här.