Alla på samma kula – vad bidrog vi till under 2021?

Genom ”Alla på samma kula” – Equmenias insamlingsarbete – kan vi få göra skillnad i människors liv på andra platser än bara i Sverige. Pengarna som föreningar och medlemmar på olika sätt samlar in delar vi med oss av till de som behöver dem bättre är vi. Här får du läsa om två grejer som ”Alla på samma kula” var med och bidrog till under förra året.

Restoring childhood – Imparting Rights

Detta är ett projekt som drivs av vår systerkyrka Hindustani Covenant Church (HCC) i Indien, där barn som har hamnat utanför den vanliga skolan ges undervisning. I en tid då dessa barns utsatta situation har förvärrats ytterligare – som en följd av Covid19 – har HCC ordnat med skolor för att ge barnen stabilitet i tillvaron, men även möjliggöra för dem att på sikt kunna börja i den vanliga skolan. Under pandemin har skolorna dessutom erbjudit psykologisk hjälp till de barn som har drabbats av depression i och med Covid19, samt satsat på att höja kunskapen om barns rättigheter hos elever, föräldrar och lokala ledare.

Equmenia har under flera år stöttat HCC – även i detta arbete. Med hjälp av stöd från ”Alla på samma kula” har hittills 46 barn från Indiens slumområden kunnat återgå till den vanliga skolan. Tack vare smartphones sponsrade av HCC har barn kunnat studera på distans och därmed vara kvar i skolan trots hårda restriktioner. Andra har fått hjälp att hitta passande yrkesutbildningar. Med ”Alla på samma kula” är vi är med och gör skillnad!

Lektion i en av skolorna som drivs av Hindustani Covenant Church, Indien.
Lektion i en av skolorna som drivs av Hindustani Covenant Church, Indien.

Idrottsskolan i Kimpese

Equmenia är sedan många år tillbaka med och driver två idrottsskolor för barn och ungdomar i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa. Idrottsskolorna startade som ett fredsprojekt och har hjälpt många unga i Kongoländerna att få en tryggare uppväxt.

Vi har tidigare skickat dit volontärer som har hjälpt till som tränare, och under förra året satsade vi på ”Pulsruset” för att samla in pengar till idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa. Med hjälp av det vi lyckades springa in har nu en ny byggnad börjat ta form på skolområdet. Där ska barnen ska kunna få läxhjälp och annat stöd, och en del av byggnaden ska kunna hyras ut till lokala företagare. På så sätt kan idrottsskolan få en starkare ekonomi, större egenmakt och bättre möjligheter att utvecklas vidare. I och med ”Alla på samma kula” – att vi anordnar Pulsrus och annat insamlingsarbete – får vi vara en del av detta. Tillsammans gör vi skillnad för barn och unga runt om i världen!

En ny byggnad börjar ta form på idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa.
En ny byggnad börjar ta form på idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa.