Publicerat 

Handlingar

Handlingar för riksstämman 2020 finns ännu inte, men här finns handlingarna för riksstämman 2019.

Handlingar riksstämma 2019

Underlag budget 2020

Handlingsplan 2020

Demokratirapport   från arbetsgruppen för mångfald och inkludering

Rapport    från arbetsgruppen för mångfald och inkluderingHär finns handlingarna för riksstämman 2018

Beslutsunderlag

Handlingar 2018

Detaljerad budget

Hållbarhetspolicy och likabehandlingsplan

Rapport från arbetsgruppen för mångfald och inkludering