Fastan – this is how we do it

I den kristna traditionen har fastan alltid haft en naturlig plats. Fastan är en förberedelsetid inför Påskens stora händelser och pågår under 40 dagar, med start på askonsdagen.

Under fasteperioden utmanas vi att avstå från något för att ge utrymme något annat. Det vi avstår från behöver inte vara dåligt i sig men kan vara något som tar mycket fokus i våra liv. Historiskt sett har fastan ofta handlat om mat men i den tid vi lever kanske fastan många gånger skulle behöva handla mer om det som berör örat och ögat. När bruset tystnar blir det lättare att få syn både på sig själv, sina medmänniskor och Gud.

Tips för fasteperioden

Här finns några lästips, musiktips och i Equmenias idébank finns några tips på hur du kan läsa bibeln under fastan.

Klimatfastan

Det går också bra att delta i Equmeniakyrkans klimatfasta. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar.

Fakta om fastan

• När pågår fastan? Fastan börjar på askonsdagen och slutar på påskafton. (2 mars– 16 april)

• Vad handlar fastan om? Fastan handlar om att växa i kärlek till Gud och andra människor.

• Varför fastar vi? Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke, bön och att växa i tro.

• Hur kan vi fasta? Fastans väg är personlig. Vissa väljer att fasta från sociala medier under fastan. Tiden de sparar kanske de använder för att läsa en bok, läsa i bibeln eller för att be mer. Andra kanske väljer att inte spendera så mycket pengar under fastan. Pengarna de sparar kan då ges till någon som behöver dem bättre.