Forza Vatten – Barnens tankesmedja challenge

Forza* vatten är en vattenstafett där ni ska bunkra så mycket vatten ni kan i ert lag. Men förutsättningarna för lagen är olika, vilket ska visa på att alla människor faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten. *Forza är italienska och betyder kraft.

Barnens tankesmedja Challenge är ett koncept med utmaningar där barn och ledare får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden. Utmaningarna passar för barn i åldrarna 8-12 år och har tagits fram av DiakoniaEqumenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom.