”Normala” lådan

Här är en övning för att fundera på vilka oskrivna ideal – normer – som finns i just ert sammanhang och vad som anses vara normalt. Vad kan ni göra för att alla ska känna sig hemma och trivas?

Tidsåtgång
10-30 min, 30-60 min
Gruppstorlek
2-10
Kategori
Mångfald och inkludering, Prata

Vad du behöver

  • Låda, kartong, flingpaket
  • Listan med attribut
  • Ev. tomma lappar och pennor

Så här går det till

Plocka fram ett tomt flingpaket, en flyttlåda, skokartong eller liknande och låt den symbolisera din Equmeniaförening.

Skriv ut listan med attribut, eller skriv av dem på lappar (eller hitta på egna).

Fundera på vilka av attributen som beskriver ”det normala” i ditt sammanhang. De lapparna lägger ni i lådan.

På lapparna som har hamnat utanför lådan beskrivs attribut/egenskaper/förmågor som sticker ut från föreningens normer. Personer som avviker från det normala – hur har de det i sammanhanget? Trivs de? Känner de sig delaktiga? Välkomna? Fria att vara sig själva? Känner de sig som en i laget eller tror du att de kan känna sig utanför? Mindre värda?

Varför hamnar vissa lappar inuti respektive utanför lådan i just er förening? Vad kan du och din förening göra för att fler ska trivas? Hur kan ni förändra normer som riskerar att vara socialt exkluderande? Hur kan ni förändra de oskrivna ideal som finns i föreningen så att de i stället gynnar och inkluderar fler?

Exempel:  Om ”inte ha råd att betala lägeravgift” hamnar utanför lådan – vad innebär det för de barn och unga som det är verklighet för? Diskutera hur ni kan underlätta för dem och säkerställa att de trots detta känner sig som en i gänget. Kanske kan ni skapa rutiner för att alla barn ska kunna följa med på läger, oavsett möjlighet att betala lägeravgift?”