Vara nere – ledarutbildning

Att vara ledare bland unga kan innebära att möta personer med stor livskraft och mycket glädje. Det kan också betyda att möta några där livet är allt annat än fyllt av glädje.

Till hjälp för ledare som möter unga som drabbats av psykisk ohälsa finns en ledarutbildning från ”Vara nere”. Utbildningen är skapad av Studieförbundet Bilda och Mind som en del av projektet Vara Nere. Equmenia har varit med i framtagandet av utbildningen så att den ska passa våra ledare.

Utbildningen innehåller ämnen som:

  • Kunskaper om psykisk ohälsa hos unga.
  • Varningssignaler och risksituationer för självmordsproblematik. 
  • Förmåga att möta unga som mår dåligt.
  • Förståelse om skillnaden mellan medmänskligt stöd och terapeutiska samtal.   
  • Kunskap om samtalets gränser, avsluta och ansvaret som finns i samtalet. 
  • Kunskap och verktyg till medmänskliga samtal.

Utbildningen är webbaserad och kan göras enskilt när du själv vill. Den kan göras enskilt med uppföljande samtal i grupp, eller att hela utbildningen görs tillsammans i grupp.

En fördel med att göra utbildningen tillsammans med andra är att ni då får möjlighet att samtala om frågor och kan prova att föra ett mellanmänskligt samtal med någon som känner sig nere.

Till hjälp för grupper finns en handledning som visar hur ni kan genomföra utbildningen. Då utser ni någon tittar igenom handledningen och hjälper gruppen genom samlingen.

Equmenias föreningsutvecklare kan ge en introduktion och hjälpa den som ska leda utbildningen att se hur den kan göra det på ett bra sätt. Om gruppen önskar kan de vara med och leda kursen.


Här finns utbildningen.

Här finns handledningen.

Equmenias föreningsutvecklare finns tillgängliga för att underlätta att genomföra utbildningen.

Förstå

Varför mår jag som jag mår?

Hantera

Vad kan jag göra åt det?

Stötta

Hur pratar jag med någon som är nere?

En del av initiativet ”Vara nere” riktar sig direkt till unga. Det är en samling enkel information om sånt som kallas psykisk ohälsa, men som vi kallar “Att vara nere.” Syftet är att fler ska få koll på vad de känner, och våga prata med varandra om psykiskt mående.