Slutrapport för scoutprojektet i Lövgärdet

“Det känns som att jag är hemma”

En av scouterna i Lövgärdet

“En tillåtande verksamhet utan avbytarbänk – man får alltid vara med, oavsett vilka förutsättningar man har”

En av projektledarna för scoutprojektet i Lövgärdet

“Jag tycker att det är bra med nya ledare för att man känner sig säker och man mår bra av att det finns många” 

En av scouterna i Lövgärdet

“Scouter är speciellt, för här är vi snälla mot varandra”

En av scouterna i Lövgärdet

“Jag önskar att vi kunde ha det så varje dag”

En av scouterna i Lövgärdet

“Om man vill växa som kyrka eller förening, eller organisation så måste man tänka nytt och det har vi gjort här”

En av projektledarna för scoutprojektet i Lövgärdet

Citaten ovan är från den video och slutrapport som tagits fram i samband med att scoutprojektet som Equmenia har bedrivit i Lövgärdet sedan våren 2019, tillsammans med Räddningsmissionen och Rosa Huset, har avslutats. Klicka på knappen nedan för att ta del av både video och rapport.