Om Equmenia Öst

Equmenia är en kristen barn- och ungdomsorganisation och utgör Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Equmenia är uppdelat i sju geografiska regioner och region Öst är en av dem.

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Equmenia Öst består av närmare 100 barn- och ungdomsföreningar som ligger främst i Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Dessa föreningar ser helt olika ut och har helt olika förutsättningar, men alla finns vi under Equmenias vision: Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Vid regionstämman (årsmötet för Equmenia Öst) väljs regionens styrelse och man beslutar om bland annat verksamhet och mål för kommande år. Alla föreningar i regionen är välkomna att delta och tillsammans styra Equmenia Östs arbete framåt.

Equmenia bildades år 2007 genom en sammanslagning av SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom), MKU (Metodistkyrkans Ungdomsförbund) och SBUF (Svenska Baptisternas Ungdomsförbund).