Nytt förtydligande kring restriktioner, covid-19

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Person som tar handsprit

Under dagen, 2020 11 12, har ytterligare samtal förts mellan Region Jönköpings Län (sjukvården) och Equmenia/Equmeniakyrkan. Det har resulterat i att Equmenia- och Equmeniakyrkan Region Öst, samt Equmenia nationellt, valt att ändra sina rekommendationer kring barn- och ungdomsverksamhet i de områden som har skärpta allmänna råd. Följande är ändrat i rekommendationerna:

Om verksamhet (för barn och ungdomar födda 2005 eller senare) sker bör den ske utomhus, i mindre grupper och med avstånd.

Om någon form av fysisk mötesplats skapas utomhus, så se över rutiner kring hämtning och lämning. Just hämtning och lämning, då vuxna möts, ser sjukvården som den största risken med ev. verksamhet för barn och unga (födda -05 eller senare).

Det är upp till varje lokalförening och barn- och ungdomsverksamhet att ta ansvar för att det sker på ett säkert sätt och att det genomförs med hänsyn tagen till risken det medför för både deltagare, ledare och föräldrar.

Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om ni som ledare kan fortsätta att hålla kontakten med era grupper, tex. genom digitala samlingar.

Läs de fullständiga rekommendationerna på Equmenias nationella hemsida.