Publicerat 

Anställd i kyrkan

För många är ledaruppgiften i kyrkan något man gör på sin fritid. För en del innebär ledaruppdraget i kyrkan att göra det som sitt arbete.

Som anställd ledare har man möjligheten att på heltid ägna sig åt tro, ledarskap och att hjälpa andra att växa i sin tro. Ibland får man vara ett stöd för andra ledare. En anställd ledare kan också göra sådant som de som är ledare på sin fritid inte hinner med. Equmenia vill hjälp alla ledare bland barn och unga att göra ett bra arbete. Under de senaste åren har vi försökt arbeta för att stärka de anställda ungdomsledarnas roll och funktion. Equmenia erbjuder en utbildning för anställda ungdomsledare, Ungdomsledarkursen. Till stöd för ungdomsledare och församlingar finns ett vägledningsdokument som visar på några viktiga saker att tänka på när man anställer en ungdomsledare. Om Ni har frågor kring anställande av ungdomsledare så kontakta Ola Rikner.