Publicerat 

Kompetensutveckling

Equmenia erbjuder församlingsanställda:

 

Undgomsledarutbildningen

Kompetensutvecklingsprogrammet, KUP

Kompetensutvecklingsprogrammet erbjuder sex spår. Ett av dessa är ” Att forma ett levande arbete bland barn och unga” och det presenteras här nedan.


Att forma ett levande arbete bland barn och unga

Detta spår handlar om hur vi kan arbeta för att kyrkan ska bli en helhet, där barn och unga är en naturlig del. Vi tar upp hur unga upplever kyrkan, hur man formulerar sin tro och vad som föder engagemang. Vi arbetar med frågan om vem som har uppdraget att skapa en kyrka för alla åldrar. Även om fokus är de övergripande frågorna så tar vi upp hur man kan arbeta konkret i olika verksamheter. På flera sätt belyser vi frågan om att vara ledare i mötet med barn och unga, bland annat utifrån boken ”Led med ditt liv”.

Kursdel 1 – Att skapa en strategi för arbetet bland barn och unga.

Som ledare finns man alltid i en spänning mellan det konkreta här & nu och det långsiktiga strategiska. I den första kursdelen ser vi på hur unga kan uppleva kyrkan, hur deras tro kan formas och vad man som ledare bör tänka på så tron kan få växa. Vi berör några teologiska och pedagogiska motiv för arbetet med barn och unga. Detta landar sen i att vi ser på de tre frågorna om arbete för barn och unga varför, vad och hur?

Kursdel 2 – Engagemang och ledarskap bland barn och unga.

I denna kursdel ser vi på vad unga tänker kring sitt engagemang i Equmenia och liknade organisationer. Vi tar upp hur man kan arbeta med ledarrekrytering utifrån ungas engagemang och vilja.

Kursdel 3 – Levande tron hos barn och unga

Här handlar mycket om vad som fått unga att vara kvar i kyrkan, och vad som hjälpt dem att formulera en egen tro. Vi ser på hur man som ledare kan möta unga när livet och tron inte är så enkel.

Vi fortsätter arbeta med hur ett ledarskap bland barn och unga kan se ut. Hur man hjälper unga in i ett ledarskap men också hur man kan hjälpa unga, som inte vill gå in i ledaruppdrag, att hitta sin plats i tron och i kyrkan.

Medverkande:

Huvudlärare: Magnus Sternegård – Equmenia. Spårledare: Ola Rikner – Equmenia. Sofia Camnerin – Equmeniakyrkan. Joel Halldorf – THS. Maria Zackariasson – Södertörns Högskola, UllaKarin Nyberg – psykiatriker. Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Tider:

3 – 5 okt 2018, 31 jan – 1 feb 2019, 27 – 29 mars 2019

Litteratur: Gemenskapen – Maria Zackariasson, Teologi för församlingsbruk – Sofia Camnerin m fl, Led med ditt liv – Magnus Sternegård

Länk till anmälan