Publicerat 

Kompetensutveckling

För församlingsanställda erbjuder Equmenia:

– Ungdomsledarutbildningen, läs mer här.

 

– Kompetensutvecklingsprogrammet – Att forma ett levande arbete bland barn och unga

Detta spår inom Kompetensutvecklingsprogrammet, KUP, tar särskilt upp frågor kring barn och unga.

 

Barn och unga ska ha en självklar plats i kyrkan. I detta spår ser vi på hur man kan arbeta för att kyrkan ska bli en helhet, där barn och unga är en naturlig del. Vi tar upp hur unga upplever kyrkan, hur man formulerar sin tro och vad som föder engagemang. Vi arbetar med frågan om vem som har uppdraget att skapa en kyrka för alla åldrar hur man kan göra det. Även om fokus är de övergripande frågorna så tar vi upp hur man kan arbeta konkret i olika verksamheter. På flera sätt belyser vi frågan om att vara ledare i mötet med barn och unga, bland annat utifrån boken ”Led med ditt liv”.

Kursdel 1 – Att skapa en strategi för arbetet bland barn och unga.

Som ledare finns man alltid i en spänning mellan det konkreta här & nu och det långsiktiga strategiska. I denna kursdel tar vi upp hur man kan skapa en övergripande plan för arbetet bland barn och unga. Vi ser på hur unga kan uppleva kyrkan, hur deras tro kan formas och vad man som ledare bör tänka på så att kyrkan inte blir ett hinder för tron. Vi berör några teologiska och pedagogiska motiv för arbetet med barn och unga. Detta landar sen i att vi ser på de tre frågorna om arbete för barn och unga varför, vad och hur?

Kursdel 2 – Engagemang och ledarskap bland barn och unga.

Engagemang är grunden för all verksamhet bland barn och unga. Verksamheten behöver fånga upp och stärka det engagemang som finns hos unga, men inte göra så att det kväver dem. Likaså bör man kontinuerligt arbeta med att locka och utveckla engagemanget hos andra ledare så de känner glädje i sitt uppdrag.

I denna kursdel ser vi på vad unga tänker kring sitt engagemang i Equmenia. Vad som fått dem att vara med och vad man bör tänka på när man som till exempel pastor eller diakon har att forma ett arbete som skapar engagemang bland unga.

Kursdel 3 – Levande tron hos barn och unga

Som grund för arbetet bland barn och unga finns en tro. Många ledare har en egen tro och vill att de man möter ska få en egen tro, vilket kan vara svårt. Bland unga finns både de självsäkra och de som i vissa fall lider av psykisk ohälsa.

Under denna kursdel tar vi upp hur man som ledare kan möta unga när livet och tron inte är så enkel. Vi ser på vad som fått unga att vara kvar i kyrkan, och vad som hjälpt dem att formulera en egen tro.

Vi fortsätter arbeta med hur ett ledarskap bland barn och unga kan se ut. Hur man hjälper unga in i ett ledarskap men också hur man kan hjälpa unga, som inte vill gå in i ledaruppdrag, att hitta sin plats i tron och i kyrkan.

Medverkande:

Huvudlärare: Magnus Sternegård – Equmenia. Spårledare: Ola Rikner – Equmenia. Sofia Camnerin – Equmeniakyrkan. Joel Halldorf – THS. Maria Zackariasson – Södertörns Högskola, UllaKarin Nyberg – psykiatriker. Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Tider:

3-5 okt 2018

31 jan – 1 feb 2019

27 – 29 mars 2019

Litteratur: Gemenskapen – Maria Zackariasson, Teologi för församlingsbruk – Sofia Camnerin m fl, Led med ditt liv – Magnus Sternegård

LÄNK TILL ANMÄLAN