Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
15 jan 18:30 - 21:00

Trygga Möten, Live – digitalt, för grupper

Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Den handlar om att du som ledare har en viktig uppgift i att skapa en trygg verksamhet, fri från kränkningar och övergrepp. Trygga möten är en obligatorisk kurs för scoutledare och Equmenias riksstämma har beslutat att Trygga Möten ska vara något som alla ledare i Equmenia deltar i.

Denna kväll är tänkt för ledargrupper inom Equmenia. Det betyder att ni sitter tillsammans som ledargrupp och deltar tillsammans med andra grupper i en digital kurskväll. Som grupp bör ni sitta tillsammans framför en skärm där någon i gruppen är utsedd att vara kontaktperson. Den personen får inloggningsuppgifter inför kvällen men har även en uppgift i att ge återkoppling i storforum från gruppsamtalen som sker i den lokala gruppen

Under kvällen kombineras korta föreläsningar, samtal i de lokala grupperna och korta reflektioner i storgrupp.

Kvällen leds av Atle Svanberg. atle.svanberg@equmenia.se

Anmäl görs gemensamt som grupp, senast den 12 januari.

Anmälan görs här

Läs mer om Trygga Möten