Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
17 juli, 2023 - 22 juli, 2023

SKA´UT-utbildning Grön Del

Nu är det dags att anmäla sig till Ska´ut!
En utbildning i tre delar, där första delen är Grön Del 17-22 juli på Ladtjärnstorp.

Anmälan

Affisch för utskrift:
Affisch Ska´ut 2023 Svealand

Folder för utskrift:
Ska´ut Folder 2023-2024 Svealand

Vad är Ska’ut?

Ska’ut är Equmenias grundläggande scoutledarutbildning som riktar sig till scouter och ledare från 16 år. Du kan vara eller vill bli ledare i Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout eller Roverscout. Ska’ut är en grundutbildning där du i en patrull jobbar med både praktik och teori. I patrullen får du leva friluftsliv, gå på hajk, fundera kring livsfrågor, Bibeln och ledarskap. Du får också jobba med miljö- och internationella frågor och hantverk. Ska’ut ger dig spännande upplevelser och du gör många nya upptäckter.

Ska’ut är upplagd i tre delar, grön, gul och blå del och dessa hålls vanligtvis under loppet av ett år. De olika delarna bygger på varandra. Därför är en viktig del i kursens upplägg och pedagogik att kursdeltagarna går kursdelarna i rätt ordning. Man börjar alltid med den Gröna delen, för att sedan fortsätta i sin patrull genom Gul och Blå del.

Grön del:
En veckas friluftsliv där du arbetar med lägerarbeten, primitiv matlagning, Ska’ut-verkstad med hantverk, friluftsteknik, testar ledarskap, har bibelstudier mm. Grön dels målsättning är att ge dig kunskaper och insikt i frågor om ledarskap, kristen tro och kristet liv, friluftsteknik, miljö och projektarbete.

Gul del:
Inomhuskurs med vissa utepass. Vi friskar upp kontakterna från Grön del och jobbar med ledarskap, internationella funderingar, Equmeniascouts arbetssätt, projekt- och andaktsmetodik, planering av Blå del m.m.
Målsättningen är att ge dig kunskap och insikt i frågor om människosyn, barns utveckling, ledarskap, projektarbete, programuppbyggnad, scoutings grund, kristen tro och kristet liv.

Blå del:
Blå del är en hajk som genomförs under våren på det sätt som patrullerna tillsammans har planerat.

Blå vill ge deltagarna möjlighet att tillämpa kunskaper från Grön och Gul och ge en praktisk erfarenhet av att vara ledare. Kursen sker i projektarbetets form och ska vara en sammanfattning av hela Ska’ut-utbildningen.

Datum och kursavgift:

Grön del:  17-22 juli 2023, Kursavgift*: 1600 kr
Ladtjärnstorp 2 mil norr om Torsby

Gul del:   prel. 2-6 januari 2024, Kursavgift*: 1500 kr
plats ännu inte bestämd, men det blir en lägergård i   regionen

Blå del:   prel 8-12 maj 2024, Kursavgift*: 1500 kr
Svanudden, Svanskog, Säffle kommun

*Kursavgiften inkluderar mat, logi, material.
Resan står du för själv.

Du har möjlighet att söka ledarbidrag som kan användas i utbildningssyfte.
Läs mer om ansökan på:
equmenia.se/svealand/ekonomiskt-stod/

 

Anmälan förlängd till sista maj 2023
Anmälan

Betalning sker via faktura. Fakturan skickas hem till deltagaren som i sin tur kan söka ledarutbildningsbidrag från sin förening, regionens ekonomiska stöd eller kommunen.

Avanmälan: Vid avanmälan efter sista anmälningsdag, men minst två veckor före respektive kursdel, debiteras 50 % av den aktuella kursavgiften. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Information eller frågor:

Mer information och anmälan finns på equmenia Svealands hemsida:
equmenia.se/svealand

Ett informationsmail kommer till alla anmälda i början av juni

Kontakt:

Anja Wändal föreningsutvecklare
telefon: 070-217 46 33
epost: anja.wandal@equmenia.se

Affisch Ska´ut 2023 Svealand

Ska´ut Folder 2023-2024 Svealand