Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
27 maj, 2023

Regionstämma Equmenia Nord 2023

Varje år får vi som Equmeniaregion komma samman till regionstämma för att ge riktning för vårt gemensamma arbete i regionen genom att visionera och samtala om verksamhetens riktningsmål, handlingsplan, ekonomiskt mål och rambudget samt välja styrelse och andra förtroendevalda. Välkommen till Equmenia Nords regionstämma 2023!

Tid och plats

Lördagen den 27 maj möts vi till regionstämma i Betel i. Ytterbyn, Kalix eller digitalt via Zoom för de som inte har möjlighet att delta på plats i Ytterbyn. Vi inleder stämman kl. 10:00 med morgonandakt med efterföljande regionstämmoförhandlingar. Det blir tid för en lunchpaus på ca 45 minuter samt därtill en kortare paus på förmiddagen respektive eftermiddagen. Stämman beräknas avslutas 16:00.

Föreningens ordförande anmäler föreningens ombud och anger om ombuden deltar på plats eller digitalt samt ev. specialkost vid deltagande på plats. Alla medlemmar är varmt välkomna att vara med på stämman, även om man inte är ombud! Anmälan av ombud och/eller övriga mötesdeltagare sker senast den 21 maj här.

Handlingar

Senast en månad innan regionstämman, det vill säga senast den 27 april, finns handlingarna för regionstämman publicerade på här på Equmenia Nords organisationssida. Där hittar man även tidigare handlingar och regionstämmoprotokoll samt stadgarna.

Motionera och nominera

Som förening eller enskild medlem finns möjlighet att skriva ett förslag som man önskar regionstämman ska fatta beslut kring, en så kallad motion, samt nominera, d.v.s. lägga förslag på personer till förtroendeuppdrag, så som ledamöter till regionstyrelsen.

Motionen och nomineringar ska vara inskickade senast två månader före regionstämman, det vill säga senast den 27 mars 2023.

Information och kontaktuppgifter gällande motioner och nomineringar finns här på Equmenia Nords organisationssida.

Regionstämmohelg

I samband med regionstämmans förhandlingar så arrangeras så finns det program och boendemöjlighet från fredag kväll till söndag för alla ombud, mötesfunktionärer, observatörer och andra som är intresserade att delta på regionstämman. Det kostar inget att delta på regionstämmohelgen men med möjlighet till att ge en frivillig gåva.

Boende

Möjlighet att bo i Ytterbyn finns för alla som så önskar. Det finns möjlighet både till golvlogi i kyrkan samt tält utomhus. För dig som vill bo i Ytterbyn ta med lämplig sovutrustning så som liggunderlag och sovsäck. För dig som vill fixa eget boende så har Kalix folkhögskola ett vandrarhem samt i Kalix finns det hotell, t.ex. Hotell Valhall.

Program

FREDAG 

20:00 Incheckning

21:00 Välkomstcafé med kvällsprogram

22:00 Kvällsandakt

LÖRDAG

08:00 Frukost

08:45 Morgonandakt

09:15 PULS-pass ute

Fruktstund

10:00 Regionstämmoförhandlingar

12:30 Lunch

13:15 Påverkanstorg

13:45 Regionstämmoförhandlingar

ca 14:30 Fika

15:00 Regionstämmoförhandlingar

16:00 Valbara seminarier och aktiviteter

  • Puls: Promenad
  • Puls: Lek ”Ökenhandel” med Teresia Lenngren
  • Kreativa uttryck: Målning med Kristina Ekholm
  • Fördjupning: ”Att föra filosofiska samtal med barn” med Erik Serrander

18:00 Festmiddag med program

20:15 Kvällsandakt

20:45 Kvällsmacka och kvällshäng med bl.a. sällskapsspel

SÖNDAG

08:00 Frukost

Packning och städning

11:00 Gudstjänst

Förstärkt kyrkfika