Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
19 nov

Regionstämma Equmenia Nord 2022

Varje år får vi som Equmeniaregion komma samman till regionstämma för att ge riktning för vårt gemensamma arbete i regionen genom att visionera och samtala om verksamhetens riktningsmål, handlingsplan, ekonomiskt mål och rambudget samt välja styrelse och andra förtroendevalda. Välkommen till Equmenia Nords regionstämma 2022!

Tid och plats

Lördagen den 19 november 10:00-14:30 möts vi till regionstämma i Missionskyrkan Vännäs eller digitalt via Zoom för de som inte har möjlighet att delta på plats i Vännäs.

Föreningens ordförande anmäler föreningens ombud och anger om ombuden deltar på plats eller digitalt samt ev. specialkost vid deltagande på plats. Alla medlemmar är varmt välkomna att vara med på stämman, även om man inte är ombud! Anmälan av ombud och/eller övriga mötesdeltagare sker senast den 13 november till regionsamordnare Joel Powell.

Handlingar

Senast en månad innan regionstämman, det vill säga senast den 19 oktober, finns handlingarna för regionstämman publicerade på här på Equmenia Nords organisationssida. Där hittar man även tidigare handlingar och regionstämmoprotokoll samt stadgarna.

Motionera och nominera

Som förening eller enskild medlem finns möjlighet att skriva ett förslag som man önskar regionstämman ska fatta beslut kring, en så kallad motion, samt nominera, d.v.s. lägga förslag på personer till förtroendeuppdrag, så som ledamöter till regionstyrelsen.

Motionen och nomineringar ska vara inskickade senast två månader före regionstämman, det vill säga senast den 19 september 2022.

Information och kontaktuppgifter gällande motioner och nomineringar finns här på Equmenia Nords organisationssida.

Tonårsläger

I samband med regionstämman så arrangeras även Tonårskalaset, ett läger för dig som går i åk. 7 och uppåt.