Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.
5 okt 19:00 - 20:30

Extra regionstämma Equmenia Stockholm

Extra Regionstämma Stockholm

På regionstämma den 21 maj togs ett beslut om att regionstyrelsen skulle kalla till extra regionstämma i höst. Den extra regionstämman blir onsdagen den 5 oktober klockan 19 och den genomförs digitalt. De punkter som kommer att behandlas under den extra regionstämman är följande:

 • stämman öppnas
 • val av mötesfunktionärer för stämman
 • fråga om den extra regionstämman utlysts enligt stadgarna
 • fastställande av föredragningslista
 • fastställande av röstlängd
 • proposition om ändring i regionens stadgar, beslut om att bekräfta eller avvisa ändringar beslutade om på ordinarie regionstämman
 • fyllnadsval till regionstyrelsen
 • fyllnadsval till nomineringskommitté till nästkommande regionstämma
 • diverse information
 • stämmans avslutande

Handlingar samt anmälningslänk (för att få länken till stämman) kommer att finnas på den här hemsidan https://equmenia.se/stockholm/regionstamma/ senast två veckor innan den extra regionstämmans öppnande. Sista anmälningsdag är måndag den 3 oktober.

Anmäl ombud från er förening och delta i vår gemensamma föreningsdemokrati och den demokratiskola som det innebär.