Scoutledarsamling

Digital mötesplats

Välkommen på digital scoutledarsamling! Huvudvikten kommer att ligga på vårt regionscoutläger PORTAL23, men kvällarna kommer även innehålla andra saker. Välj den kväll som passar bäst. Man kan gärna vara flera […]

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!