Internationella stipendiet

Längtar du efter internationella erfarenheter? Kanske planerar ni i er förening att ta emot internationella gäster från en vänförsamling eller liknande hos er i Sverige? Eller planerar du/ ni kanske att resa ut i världen? Som medlem/ medlemmar i en Equmeniaförening har du/ni möjlighet att söka Equmenias internationella stipendium. Det går att göra både för att ta emot besök från barn eller unga från andra länder och för att åka ut i världen.

Med internationella stipendiet vill vi helt enkelt uppmuntra medlemmar i Equmenia och våra systerkyrkor att skaffa vidare internationella erfarenheter tillsammans med värdar eller handledare på plats.

Exempel på detta kan vara att bjuda in och ta emot gäster till din förening eller församling, exempelvis genom att bjuda in någon från en systerkyrka för att delta på ett läger eller något annat arrangemang.

Stipendiet kan också användas för att underlätta för att du/ ni ska kunna göra resor ut i världen. Exempel på detta kan vara att delta i internationella konferenser, besöka en vänförsamling, åka på ett internationellt läger eller som volontär. Det kan också handla om att studera saker som kultur eller mänskliga fri- och rättigheter i andra länder.

Stipendiet delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdatum på våren är 20 april och på hösten 15 oktober.

Equmenias Internationella stag tar emot och behandlar alla ansökningar.

Skicka ansökan till

Internationell koordinator Equmenia
Box  14038
167 14 Bromma

eller mejla internationellt@equmenia.se

Kriterier för att söka stipendiet:

  • Stipendiet delas i första hand ut för resor med anknytning till de områden och sammanhang där Equmenia har kontakter eller för resor som Internationella staget bedömer kan stärka Equmenia som organisation.
  • Stipendiebeloppet varierar men är fastställt till max 3000 kr per person. För en grupp är gränsen max 10 000 kr.
  • Vid beslut tas det hänsyn till faktorer som aktivitetens totala kostnad, vilket syfte aktiviteten har, antal personer som berörs, koppling till Equmenia lokalt-regionalt-nationellt och andra finansieringsmöjligheter.
  • Det är inte möjligt att få stipendiet för resor av turistkaraktär eller där huvudsyftet är att besöka bekanta eller släkt.
  • Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet efter det att resan genomförts eller om den redan påbörjats.
  • Alla är välkomna att söka och personer eller grupper som inte tilldelats stipendiet tidigare har förtur.

Stipendiet delas inte ut till…

  • Scoutrelaterade resor. För dessa resor har Equmenia ett speciellt scoutstipendium som går att söka.

Du som blir beviljad stipendium har vissa skyldigheter:

  • Att dela med dig av dina erfarenheter vid hemkomst på något sätt, förslag och idéer på hur du vill göra detta skriver du i din ansökan. Det kan t.ex. handla om att dela med sig av erfarenheterna för resten av församlingen efter att evenemanget avslutats eller att göra en film.
  • Att skicka en rapport till Equmenias internationella koordinator inom två månader efter avslutat mottagande/ genomförd resa. Mer information om hur rapporten ska se ut går senare ut till dem som beviljas stipendium.