Inte redo

Redo blir vi tillsammans!

Vi vill bli fler!

För att barn och unga ska få höra om Jesus, växa i tro och uppleva äventyr behöver det finnas många scoutledare. Nu uppmuntrar vi fler att ta steget! En ledare behöver inte kunna allt, som att läsa en karta till exempel. Vi lär oss av varandra och redo blir vi tillsammans!

På denna sida finns material, tips och idéer på hur ni blir fler scoutledare i er kår.

Scoutledarrekrytering – digital samling

Måndag 21 augusti kl. 18.30-19.30 bjuder vi in alla till samtal om rekrytering av scoutledare. Vi går igenom kampanjen ”Inte redo”, hur ni kan använda den och materialet i er församling, och ger er tips på hur ni kan rekrytera flera scoutledare.

Infolapp

Via webbsidan Canva kan du skapa en inloggning och sen redigera olika mallar. Här finns en mall för ledarrekrytering. Fyll i era kontaktuppgifter, ladda ner, skriv ut och dela ut! Bra lapp att ha med på öppet hus, julmarknad och scoutgudstjänster.

Tips för ledarrekrytering

Dessa tips är hämtade från vår rekryteringssida. Se tipsen i sin helhet där.

Rekrytera ledare kontinuerligt!

Rekrytering av ledare är något vi gör kontinuerligt. Det är inte något vi gör enbart när det är få ledare i kåren eller vi har stort behov. Som ny ledare är det enklare att komma in i en kår där det redan är flera ledare.

Ha lång framförhållning

T.ex. Redan i januari pratar ni med varandra om höstterminen och vilka ledare som ska fortsätta och vilka som ska sluta. På så sätt har ni lång framförhållning och längre tid på att få in nya ledare.

Kösystem

Barn med föräldrar som kan gå in som ledare bör alltid ha förtur om ni har kö.

Föräldrar som hjälpledare

Var tydlig i förväntningar om att alla föräldrar behöver vara hjälpledare på något scoutmöte under terminen. När föräldrarna är med som hjälpledare är det bra om de lånar en halsduk – de ska känna och uppleva att de är viktiga och en del av ledargänget.

Arrangera föräldramöte

Föräldramöte är ett bra sätt att informera om kåren och hur ni arbetar. Det finns några punkter det är bra att prata om vid ett föräldramöte t.ex: Ledarpresentation, lite om scoutkåren och kyrkan, berätta vad scouting är (visa infofilm om scoutprogram och scoutmetoden). Föräldramötet är ett bra tillfälle att rekrytera flera ledare.

Gör en ledarguide

En ledarguide innehåller information man behöver för att vara ledare i kåren. Det är viktigt att skriva ner alla oskrivna regler och traditioner ni har så både nya och gamla ledare kan förstå hur kåren fungerar. Fler tips finns på rekryteringssidan.

Ta hand om de som redan är ledare

Det är viktigt att rekrytera nya ledare, men jätteviktigt att behålla de ni redan har! Vi vill erbjuda ett hållbart ledarskap där det ska upplevas meningsfullt och bra att vara ledare år efter år. Ledarna behöver uppföljning och gärna utvecklingssamtal. Och ledarfest!

Frågor?

Atle Svanberg

Scoutkoordinator

076-505 32 41

atle.svanberg@equmenia.se